Menu

Programmatisch werken

Programma versus project

Een programma is een tijdelijke sturingsstructuur gericht op het realiseren van strategische doelen. In tegenstelling tot een project is een programma niet gericht op een concreet resultaat of product. Anders dan bij een creatief proces - waar het probleem wel duidelijk is, maar nog weinig zicht is op het doel - betreft een programma een doelgerichte aanpak van een belangrijke veranderopgave, waarvoor in samenhang verschillende inspanningen worden gepleegd. Het einddoel is helder beschreven; de weg ernaartoe moet al doende worden ontdekt en ontwikkeld. Doelen zijn niet maakbaar of te beloven zoals resultaten bij projecten: je kunt zelden garanderen dat een effect optreedt als gevolg van bepaalde activiteiten (J. Bos et al., 2007). Het is een weg van doelgericht experimenteren.

Werkwijze

Op basis van een gezamenlijke visie werken we aan een gezonde regio:Infographic-programmamanagement-versie-site.png

Programmamanagementteams

Robuust levert programmamanagement aan de hand van programmateams. Deze bestaan altijd uit:

  • Programmamanager
  • Sparringpartner
  • Kennismanager
  • Communicatiemanager
Download de white paper programmamanagement!

White-paper-voorzijde.png