Menu

Rol Project call gaat over naar zorgverzekeraar

Vanaf 1 januari 2013 is Robuust geen tussenpersoon meer bij de toekenning van subsidiegelden voor projecten van eerstelijnszorgaanbieders in Zuid-Nederland. Deze ondersteuningsrol is overgedragen aan de zorgverzekeraars CZ en VGZ.

De zorgverzekeraars CZ en VGZ bieden al jaren, via de Project call, de eerstelijnszorgverleners in Zuid-Nederland de mogelijkheid om projectideeën in te dienen voor projectsubsidie. Robuust verzorgde de proces- en projectondersteuning van de Project call. Deze ondersteuningsrol is 1 januari 2013 overgedragen aan de zorgverzekeraars. Robuust kan nu ook zelf projectideeën indienen en richting het werkveld zijn positie als onafhankelijk adviesorganisatie beter uitdragen. In deze nieuwe rol zet Robuust in op co-creatie en dialoog in de regio’s.

Afstemming ideeën door co-creatie en dialoog

Om een wildgroei aan ideeën in de multidisciplinaire en geïntegreerde zorg in de eerste lijn te voorkomen, werkt Robuust vanaf 1 januari 2013 aan het tot stand komen van een gedragen regiovisie. Hierbij zijn ook partijen in de eerstelijnszorg, de tweedelijnszorg, publieke gezondheid, welzijn, wonen en werken betrokken. ‘Momenteel maken wij een data- en informatieanalyse. Deze analyse levert betekenisvolle informatie op om in dialoog te gaan. Zo krijgen we samen de prioriteiten helder en kunnen de gewenste interventies worden bepaald die we dan kunnen vertalen naar projectideeën en plannen. Op deze wijze werken we onderbouwd en efficiënt samen om te komen tot een sterke geïntegreerde eerste lijn in Zuid-Nederland,’ aldus Joos Vaessens, interim directeur-bestuurder Robuust.

‘Door deze verbindingen tussen de partijen in de regio’s Zeeland, Brabant, Zuid-Gelderland en Limburg te leggen en te verstevigen kan samen- via een doelmatige inzet van mensen en middelen- een optimale bijdrage worden geleverd aan meer gezondheidswinst en een hogere levensverwachting tegen lagere maatschappelijke kosten en een toename van de participatie van burgers in de samenleving.’ Robuust bestrijkt maar liefst een werkgebied van 4,2 miljoen inwoners en 120 gemeenten.

Advies en ondersteuning Robuust

Het opzetten, uitvoeren en begeleiden van projectideeën en projectplannen is voor zorgaanbieders geen dagelijks werk. ‘Robuust heeft deze kennis en expertise in huis en maakt daarbij de aansluiting op de regioproblematiek. Voor projectadvies en - ondersteuning kunnen zorgaanbieders dus nog steeds contact opnemen met Robuust.’

Project call ter versterking van de eerste lijn

In de afgelopen zes jaar zijn meer dan 100 projecten gefinancierd en begeleid via de Project call. De ideeën, die gericht zijn op versterking en/of vernieuwing van de eerstelijnszorg en binnen de vastgestelde thema’s van de desbetreffende call vielen, werden via Robuust voorgelegd aan de Programmacommissie. Deze commissie bestond uit vertegenwoordigers van de zorgverzekeraars CZ en VGZ, ondersteund door externe deskundigen, vertegenwoordigers van patiëntenbelangenorganisaties en wetenschappelijke instituten. Het technisch voorzitterschap lag tot eind 2012 in handen van Robuust.

Meer informatie: versterkingeerstelijn.nl

Publicatiedatum: 19 juni 2013
Terug