Menu

Zorg, sport en bewegen in de buurt

In het nieuwe rapport 'Zorg en sport bewegen in de buurt' (Nivel) staat de verbetering van de verbinding tussen zorg en sport- en beweegaanbod centraal. Naast partijen als huisartsen en fysiotherapeuten, spelen ook de ROS'en een rol in het rapport. Het gaat dan om het opzetten van lokale netwerken waarin zorg en sport met elkaar samenwerken.

Aanbevelingen

Belangrijke aanbeveling in het rapport is dat samenwerking tussen zorgverleners en sport- en beweegaanbieders eenvoudig en informeel wordt opgezet, uitgaande van de specifieke behoeften en mogelijkheden van de buurt. Daarnaast zou de buurtsportcoach, die kennis heeft van de lokale situatie, een belangrijke rol kunnen spelen als coördinator. Andere aanbeveling die wordt gedaan is dat er vanuit het ministerie van VWS op wordt toegezien dat bij iedere gemeente een buurtsportcoach wordt ingezet binnen de sectoren zorg en sport.

Over het rapport

Het rapport bestaat uit een literatuurstudie, enquêtes onder huisartsen en fysiotherapeuten, interviews met beweegaanbieders en invitational conference met vertegenwoordigers van organisaties van eerstelijnszorgverleners en organisaties die sport- en beweegaanbieders vertegenwoordigen.

Publicatiedatum: 19 juni 2013
Terug