Menu
Extra aandacht allochtone ouderen wenselijk

Extra aandacht allochtone ouderen wenselijk

Extra aandacht voor allochtone ouderen binnen de huisartspraktijk is wenselijk. Dat blijkt uit de pilot ‘Kwetsbare ouderen Roermond: dichter bij de mens door preventieve ouderenzorg’. Daarnaast is verbinding met het sociale wijkteam geboden, om waargenomen sociale problematiek als eenzaamheid, armoede en laaggeletterdheid aan te pakken.

Doel van de pilot is om de zorgvraag van de kwetsbare allochtone ouderen beter en eerder in beeld te brengen, om hiermee te komen tot uitstel of voorkoming van (acute) complexe zorg. Het versterken van de zelfredzaamheid van deze ouderen staat centraal. De pilot richt zich dan ook op het tijdig opsporen van gezondheidsrisico’s en zorgwensen van allochtone ouderen (65+).

Verkregen inzichten

In de eerste fase van de pilot werden tien ouderen bezocht, in de tweede fase werden hier veertig mensen aan toegevoegd. Tijdens dit project werden diverse inzichten verkregen:

  • Een groot deel is analfabeet, met lage gezondheidsvaardigheden en een beperkt ziekte-inzicht.
  • Weinig kennis van mogelijkheden voor ondersteuning door gemeenten zoals Wmo en herbeoordeling indicatie.
  • Weinig financiële ruimte om zelf zaken als hulpstukken of zelfzorgmedicatie aan te schaffen.
  • Klein sociaal netwerk: men komt nauwelijks buiten en leidt een vrij eenzaam en geïsoleerd bestaan.
  • Een zekere terughoudendheid bij het geven van informatie aan de huisarts of verpleegkundig specialist, omdat men deze ziet als een verlengstuk van de overheid: men is bang dat het geven van informatie bijvoorbeeld hun uitkering kan beïnvloeden.

Betrokken partijen

Huisartsen en P.A. groepspraktijk het Roosendael, consulent mw. T. Arslan, zorgverzekeraar CZ, Huisartsen Kring Limburg/ Achterstandsfonds en apotheker BENU. Robuust had een coördinerende en adviserende rol in het aanvragen van subsidie. Robuust had een rol in het samenbrengen van de partijen door het mede-organiseren van overleggen, financiering en het stroomlijnen van de pilot evaluatie.

Bekijk het complete evaluatieverslag.

Publicatiedatum: 26 mei 2015
Categorie: Ouderenzorg
Terug