Menu
De wereld achter een online community

De wereld achter een online community

In gezondheidsprogramma’s is er steeds meer interesse in de inzet van een online community. Een platform waar inwoners en professionals met elkaar in gesprek gaan over actuele onderwerpen. De communicatiemanagers van Robuust hebben hun kennis en ervaringen over de inzet van online platforms gebundeld in de white paper: 'Inwonerparticipatie in gezondheidsprogramma’s: de wereld achter een online community’.

 
De ervaringen zijn beschreven vanuit communicatieperspectief, gericht op zowel communicatieprofessionals als professionals die zich bewegen in de context van gezondheidsprogramma’s en inwonerparticipatie. Wat komt kijken bij het opzetten van een online community? Hoe verhoudt het zich tot een gezondheidsprogramma? En wat is de rol van communicatie binnen dit geheel? De keuzes, de rollen, the do’s en don’ts en twee praktijkvoorbeelden.

Patricia Teuns: “Als communicatiemanagers van Robuust zijn we vanaf 2015 betrokken bij de online community van de proeftuin Goedleven, één van de tien programma’s waarvoor we als Robuust het programmamanagement leveren. Vanuit Robuust hebben we bovendien een pilot gedraaid met Lijnloze Zorg. Dat is een online community speciaal voor professionals in zorg en welzijn. We ervaren vanuit andere gezondheidsprogramma’s veel interesse in en nieuwsgierigheid naar de inzet van dergelijke online community. En landelijk krijgen we geregeld de vraag naar onze ervaringen en advies.”

Veranderingen vragen nieuwe aanpak
“Binnen de huidige verandervraagstukken in de gezondheidszorg zijn we steeds meer op zoek naar een nieuwe aanpak om met elkaar verder te komen. Het oude denken en handelen werkt niet meer. We zijn ons daar met elkaar van bewust en zijn zoekende op welke wijze we anders kunnen denken en handelen. Ook op het gebied van communicatie. Het experimenteren en inzetten van een online community past in dit nieuwe denkkader.”

Publicatiedatum: 31 oktober 2016
Categorie: Inwonerparticipatie, Populatiemanagement, Proeftuinen
Terug