Menu
Edwin Leutscher blikt terug en vooruit:

Edwin Leutscher blikt terug en vooruit: "Goedleven staat in de startblokken om resultaten te boeken!”

Afgelopen zomer nam Edwin Leutscher afscheid van Robuust. En daarmee ook van het programma Goedleven. “Het is een vertrek op een logisch moment“, vertelt Edwin. “Mijn missie als programmamanager bij Goedleven is volbracht en het programma is klaar voor de tweede fase, met Pieter Paardekooper als mijn opvolger.” Nu Edwin enkele maanden actief is bij zijn nieuwe werkgever CZ, vroegen we hem om met een frisse blik achterom te kijken naar de zoektocht, de successen en de ontwikkelingen binnen de Zeeuwse proeftuin. En – om bij het begin te beginnen – hoe hij destijds binnenkwam bij Goedleven

“Toen ik startte bij Goedleven lag er een plan en een aantal voorgenomen projecten, gericht op het beheersen van kosten en het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Daarnaast was door de participanten een intentieovereenkomst getekend om met elkaar aan deze thema’s te werken. De overeenkomst moest de stakeholders mobiliseren, maar goedbeschouwd vertelden zowel het plan als de projecten helemaal niet hún verhaal. Dus - first things first – startte ik door Goedleven te formuleren als een verhaal met de stakeholders in de hoofdrol. Dus met hún visie en doelstellingen op Triple Aim als uitgangspunt.”

Oog voor processen in plaats van projecten
“Vanuit strategisch oogpunt was Goedleven dus geen programma. Logisch, want mijn voorganger benaderde Goedleven vanuit een projectmatige bril. Zij keek naar structuur en resultaten. Prima natuurlijk, maar ik vind het proces tussen participanten binnen het programma veel belangrijker. Het creëren van onderling vertrouwen en een gedeeld beeld bij the-end-in-mind is de basis voor een goede samenwerking. Want dat zorgt voor intrinsieke gemotiveerdheid bij stakeholders. De dynamiek van er echt voor willen gaan. Triple Aim is een langetermijnstrategie en die bereik je niet op basis van kortetermijndoelstellingen op projectbasis.”

“Een programma dat van stakeholders vraagt om door de grenzen van hun organisatie samen te werken, is geen project. Het is een proces dat een beweging op gang moet brengen richting kostenbeheersing, kwaliteitsverbetering en -ervaring."

“Een goede samenwerking staat of valt met het vertrouwen dat partijen in elkaar hebben. Dat moet groeien. Belangrijk daarin is dat iedereen transparant is over de eigen organisatie, de financiële belangen en over gedeelde patiënt- of inwonerbelangen. Alleen als die kaarten op tafel liggen, kunnen gemeenten, de verzekeraar en zorgaanbieders elkaar recht in de ogen kijken. En alleen dan zullen zij tijd en geld investeren in de proeftuin. Zoals bijvoorbeeld in Groede gebeurde, nog niet zo lang geleden. Daar hebben de participanten uitgesproken dat Goedleven het platform in Zeeuws-Vlaanderen is, waarin ze met elkaar samenwerken aan goede, toegankelijke en betaalbare welzijn & zorg.”

Bottom-up via een online community
“Bij Goedleven was er een extra uitdaging om alle partijen te mobiliseren. In 2015 ging het in Zeeland niet zo best met een aantal zorgaanbieders. De organisaties hadden te maken met tegenvallende resultaten, ontslagen en teruglopende omzetten. Tegelijkertijd waren gemeenten, de verzekeraar en zorgaanbieders druk met de decentralisaties van zorg, werk en jeugdhulp. Ontwikkelingen waardoor partijen vooral gericht waren op de eigen organisatie, en veel minder op het programma. Als bestuur besloten we daarom een andere weg in te slaan. We startten een digitale community, gevoed vanuit de gedachte dat inwoners ook zélf ideeën hebben over hoe welzijn & zorg verbeterd kan worden. Zo kregen inwoners een stem en faciliteerden we de dialoog.”

"Een online community is een ideaal middel om vragen en behoeften van inwoners omtrent welzijn & zorg boven tafel te krijgen."

“De community begon te leven. Vooral omdat de inwoners vonden dat er iets moest gebeuren. Én dat ze zelf de handschoen moesten oppakken. Die aanpakkersmentaliteit zit écht in de genen bij Zeeuws-Vlamingen. De dialogen met inwoners boden ons uiteindelijk veel inzichten. Bijvoorbeeld dat ze regelmatig naar België gingen, omdat ze de zorg daar als beter en sneller ervaarden. Zo bleek de community een ideaal middel om duidelijk te krijgen wat Zeeuws-Vlaanderen typeert qua vragen en behoeften op het gebied van welzijn & zorg.”

Van waardevolle Inzichten naar concrete initiatieven
“Met de stakeholders zijn we aan de slag gegaan met de verkregen inzichten. En dat heeft geleid tot zeven concrete ideeën. Initiatieven die prachtig passen in het Triple Aim gedachtegoed. Een hele mooie vind ik het doelmatig voorschrijven. Hierin wordt bepaalde medicatie omgezet van specialité naar generiek. Simpel gezegd: van een A- naar een B-merk. Dit bespaart kosten, en die opbrengsten vloeien terug naar andere initiatieven in het programma. De medisch specialisten en huisartsen willen dat het geld ten goede komt aan een digitale tool die ze realtime inzicht geeft in de voorgeschreven medicatie op patiëntniveau. Een project dat ook weer geld en een kwaliteitsimpuls oplevert.”

“Bovenstaande voorbeelden zijn mooie resultaten die Goedleven boekt. En in de context van beschikbare tijd en middelen ben ik hier trots op. Het kan altijd meer, maar je moet niet onderschatten hoeveel tijd alleen al zo’n online community kost. Gelukkig was er volop welwillendheid in het programma en droegen veel mensen naast hun reguliere werk, en zelfs in hun vrije tijd, hun steentje bij. Die energie creëren was mijn doel als programmamanager, want het is de motor voor een succesvol vervolg van het programma.”

De juiste dynamiek voor de gezondheidszorg anno nu
“Goedleven is nu de tweede fase ingegaan met een nieuw bestuur en met Pieter als programmamanager. En ik voel een hele goede dynamiek in Goedleven. De participanten, het bestuur en de programmamanager willen doorschakelen naar de volgende versnelling. Resultaten boeken, de vruchten plukken. Dus ja, ik heb het programma verlaten met gemengde gevoelens, omdat het nu steeds concreter gaat worden. Maar gelukkig ben ik niet helemaal uit beeld en maak ik deze fase namens CZ nog mee als participant. Bovendien is Goedleven in uitstekende handen en hoef ik me absoluut geen zorgen te maken over het vervolg.” 

“Als programmamanager loop je een expeditie in rul zand. Je ziet de horizon wel, maar je weet nog niet hoe het er daar uitziet en hoe je er gaat komen.”

“Ik zie Pieter als de juiste opvolger in Goedleven. Hij heeft wat het programma nodig heeft, namelijk een goed netwerk in Zeeland, veel ervaring in het sociale domein en een koersvast kompas. Die heb je echt nodig. Want als programmamanager loop je een expeditie in rul zand. Je ziet de horizon wel, maar je weet nog niet hoe het er daar uitziet en hoe je er gaat komen. Dat vraagt om focus, doorzettingsvermogen zonder dat je de ogen sluit voor anderen. Dat vertrouw ik Pieter echt toe. Zeker met zijn team van collega’s vanuit communicatie en kennismanagement, dat achter hem staat.”

“De mensen bij Robuust vormen een sterke club teamplayers die weten waar ze voor staan. En ook zij gaan een nieuwe fase in. Met een nieuwe dynamiek, strategie en werkmethodiek. Een onderscheidende aanpak die absoluut nodig is in het huidige, complexe veld. Ik geef mijn oud-collega’s dan ook graag een boodschap mee: Ga ervoor en blijf middenin het veld staan. Daar gebeurt het!

Even iets anders, Edwin: Wat ga je precies doen bij CZ?
“Naast het reguliere inkoopproces werken we bij CZ aan samenwerking tussen partners in de regio’s met het doel inwoners gezond te houden en patiënten de zorg te bieden die ze echt nodig hebben. Niet de ziekte, maar de inwoner staat daarbij centraal. We richten ons op het bevorderen én het belonen van gezondheidswinst en zorgresultaten. Prikkelen om een resultaat te behalen dat belangrijk is voor de patiënt én de gezonde burger.


Deze activiteiten leiden tot shared savings: de besparingen die met deze programmatische aanpak worden gerealiseerd, verdelen we onder de deelnemende zorgprofessionals én de verzekerden. Het wordt dus ingezet om de zorg nog verder te verbeteren. Zo realiseren we co-makership in de regio’s tussen cliënten, aanbieders, gemeenten en CZ, bijvoorbeeld met projecten op het gebied van positieve gezondheid. En daarin kom ik mijn oud-collega’s van Robuust ongetwijfeld snel weer tegen.”

 

Publicatiedatum: 25 oktober 2016
Categorie: Inwonerparticipatie, Proeftuinen, Robuust
Terug