Menu
Fysiotherapie: van samenwerking naar substitutie

Fysiotherapie: van samenwerking naar substitutie

De afdelingen fysiotherapie van de drie Nijmeegse ziekenhuizen en de Coöperatie Fysiotherapie Nijmegen (CFN) gaan intensief samenwerken om de behandeling van hun patiënten zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Dit initiatief wordt ondersteund door zorgverzekeraar VGZ en begeleid door Robuust. Na een jaar voorbereiding gaat dit samenwerkingsverband op 29 augustus definitief van start tijdens de startconferentie van de initiatiefnemers. 

Lijnloze samenwerking
Patiënten liggen steeds korter in een ziekenhuis, waardoor veel patiënten na hun ziekenhuisopname in een relatief slechtere conditie thuiskomen. De eerstelijnsfysiotherapie is dan vaak de aangewezen professional om (een deel van) de nazorg te realiseren. Door deze ontwikkeling werd al snel duidelijk dat er nog weinig verbinding is tussen de eerstelijnsfysiotherapie en de ziekenhuizen. Aansluiting rondom de therapeutische aanpak van deze patiënten ontbreekt vaak, bijvoorbeeld bij de nazorg bij ernstige trauma’s, langdurige IC-opnames en volledige nazorg na knieprotheses. Om patiënten efficiënt en effectief te kunnen behandelen, is een gezamenlijke afstemming noodzakelijk over de aanpak tussen de zorgprofessionals binnen de eerste, tweede en derde lijn. De samenwerking en afstemming moet verder gaan dan alleen binnen de lijnen, dus over alle lijnen heen.

Samenwerking rondom bepaalde ziektebeelden
Binnen het nieuwe samenwerkingsverband worden op korte termijn verschillende aandachtspunten benoemd om te komen tot integrale en multidisciplinaire samenwerking. Primair wordt gedacht aan de fysiotherapeutische zorg rondom bepaalde ziektebeelden die in de verschillende lijnen om aandacht en samenwerking vragen, zoals artrose knie, nazorg bij oncologie, nazorg na een langdurige IC-opname en nazorg bij ernstige traumatologie.

Het streven is een afgestemde en optimale zorg voor de patiënt. De weg daarnaartoe bestaat uit het realiseren van integrale fysiotherapeutische zorgpaden. Deze zorgpaden kenmerken zich door optimale afstemming en communicatie met de patiënt en betrokken zorgprofessionals uit de verschillende lijnen. Door steeds intensiever samen te werken wordt een weg ingeslagen waar nazorg en revalidatie steeds meer buiten de ziekenhuizen in de wijken, dicht bij de patiënt, zal plaatsvinden. Meer zorg georganiseerd in de buurt van de patiënt, betekent meer behandelingen in de eerste lijn. De verwachting is dat deze verschuiving van zorg ook bijdraagt tot kostenvermindering in de gezondheidszorg. De kwaliteit van de zorg blijft gewaarborgd, omdat de zorg door fysiotherapeuten geleverd wordt die daarvoor zijn opgeleid en de werkinhoudelijke expertise hebben. 

Betrokken partijen
Het streven is om in dit nieuwe samenwerkingsverband verschillende vertegenwoordigers te betrekken, zoals specialisten vanuit de ziekenhuizen, huisartsen, patiënten, als ook zorgverzekeraar(s) en vertegenwoordigers vanuit de zorginstellingen en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Robuuster Roland Reisch is gevraagd om de opstart van dit samenwerkingsverband te begeleiden. Het vervolgtraject wordt ingezet door Robuuster Riky de Veth.

Regio Nijmegen op één lijn participeert mee
Regio Nijmegen op één lijn (NOEL) ondersteunt dit initiatief. Eén van de leden van Nijmegen op een lijn participeert momenteel in dit samenwerkingsverband.

De groep initiatiefnemers bestond uit:

Frans van Herwaarden; Fysiotherapie CWZ, Heleen Pieters; Fysiotherapeut CWZ, Frank Hofmans; Fysiotherapie Radboud UMC, Marlou Essink; Fysiotherapie Radboud UMC, John Reijnen; Fysiotherapeut; Coöperatie Fysiotherapie Nijmegen, Jolanda van ’t Hof; Fysiotherapeut; Coöperatie Fysiotherapie Nijmegen, Leon Schoonhoven; Fysiotherapie SMK en Roland Reisch; adviseur Robuust

Publicatiedatum: 23 augustus 2016
Categorie: Persoonsgerichte zorg, Robuust, Substitutie
Terug