Menu
Geïntegreerde Wijkgerichte zorg ’Lerend van goede voorbeelden'

Geïntegreerde Wijkgerichte zorg ’Lerend van goede voorbeelden'

Robuust op de kennismarkt van Gezondheidscentra Zuid-Nederland

Op 24 november is Robuust aanwezig op de kennismarkt 2016 van Gezondheidscentra Zuid-Nederland (GZN) om onze kennis en ervaringen te delen over het inbedden van positieve gezondheid in de proeftuinen en programma’s. 

De Gezondheidswaaier
Een concrete invulling van die inbedding is bijvoorbeeld  het project de Gezondheidswaaier van Goedleven. Met dit project wil GoedLeven de gezondheidswaaier - het model van Machteld Huber- - ontwikkelen tot een interactieve website. De essentie van het concept de Gezondheidswaaier is om alle mensen - met of zonder ziekte - vanuit eigen regie de mogelijkheid te geven om aan hun gezondheid te werken. Gericht op behoud dan wel verbetering van hun gezondheid.

Robuust en gezondheidsprogramma’s
Robuust faciliteert (regionale) samenwerkingsverbanden die zoeken naar een nieuwe invulling van het zorg- en sociaal domein voor de gezondheid van inwoners, kwaliteit van zorg en beperking van de kosten. Onze focus ligt zoveel mogelijk op gezondheid in plaats van ziekte. Ofwel op de brede definitie van gezondheid zoals deze door Huber in het concept ‘positieve gezondheid’ is uitgewerkt.

GoedLeven is niet het enige gezondheidsprogramma waarin positieve gezondheid in één van de projecten terugkomt. We merken in dat er in toenemende mate aandacht is voor het verruimen van het begrip ‘gezondheid’ en het vergroten van de eigen regie van inwoners mét en zónder ziekte. Met onze partners werken wij aan wegen om dit nieuwe denken vorm te geven in de praktijk.

GZN
Gezondheidscentra Zuid Nederland (GZN) is een netwerkorganisatie van 39 gezondheidscentra die door hun onderlinge samenwerking de kleinschaligheid weten te behouden in de wijk waarin zij zijn gevestigd. Als vervolg op goede ervaringen met de markt in 2015, wordt er weer een kennismarkt georganiseerd. Goede voorbeelden van geïntegreerde wijkgerichte zorg worden gepresenteerd. Door de kennisdeling beogen de gezondheidscentra bij te dragen aan de kwaliteit van eerstelijnszorg, zorginnovaties, efficiëntie in de bedrijfsvoering en zodoende de gezondheidscentra en lokale en regionale samenwerkingsverbanden te versterken.

Publicatiedatum: 24 november 2016
Categorie: Positieve Gezondheid, Robuust
Terug