Menu
In één oogopslag cijfers over leefbaarheid en gezondheid: de ZeelandScan

In één oogopslag cijfers over leefbaarheid en gezondheid: de ZeelandScan

Met de lancering van www.zeelandScan.nl hebben Zeeuwse inwoners en organisaties nu meer inzicht in cijfers over gezondheid en de leefbaarheid van hun eigen dorp of gemeente. Websites met gemeentelijke cijfers zijn er wel meer, maar er was nog geen site met zoveel cijfers bij elkaar over dorpen en wijken. 

Op www.zeelandscan.nl zie je voor verschillende onderwerpen in één oogopslag hoe het ervoor staat in een dorp, wijk of gemeente. Deze cijfers kun je dan vergelijken met een andere wijk, gemeente, regio of met Zeeland. Onderwerpen in de ZeelandScan zijn onder andere: gezondheid, leefstijl, sociaal netwerk, veiligheid, leren, wonen, werk en inkomen en zorg en welzijn. 

Screenshot-dashbord-Onderst-en-welzijn-ZeelandScan-161118.jpg

Meer inzicht in leefbaarheid en gezondheid op lokaal niveau
De ZeelandScan is in eerste instantie ontwikkeld voor gemeenten en provincie en organisaties om betere beleidskeuzes te kunnen maken. Hierdoor sluiten activiteiten en maatregelen beter aan op de situatie in een dorp of wijk. Vaak bestaan er kleine en grote verschillen in de leefbaarheid en gezondheid tussen verschillende dorpen en wijken binnen één gemeente. Met de ZeelandScan wordt dit inzichtelijk.

De ZeelandScan is ook interessant voor inwoners en ondernemers die iets voor hun wijk of dorp willen betekenen. Voor een gemeente kan de ZeelandScan een middel zijn om met inwoners, organisaties en ondernemers in gesprek te gaan over de situatie in een dorp of wijk.

De organisaties achter de ZeelandScan
De ZeelandScan is tot stand gekomen door de samenwerking van Zeeuwse gemeenten, de provincie Zeeland, GGD Zeeland, ZB|Planbureau en Robuust.
Kennismanager Annet Joustra, "We zijn als Robuust nauw betrokken bij de ontwikkeling van de ZeelandScan. Zo hebben we bijvoorbeeld en de dashboards mee ontwikkeld  en tal van gegevens uit de ROS-Wijkscan aangeleverd. Informatie over bijvoorbeeld aandoeningen, inkomen/koopkracht, financiële regelingen, multimorbiditeit, zorgvraag en -gebruik eerstelijnszorgverleners, medicatievoorschriften, huishoudelijke hulp/ persoonlijke verzorging/ verpleging, spreiding zorgverleners, reistijd naar dichtstbijzijnde zorgverlener. De andere partijen hebben eveneens hun gegevens aangereikt. Samen hebben we nu een uniek en zeer bruikbaar instrument ontwikkeld, dat we de komende jaren blijven doorontwikkelen."

Screenshot-dashbord-Zorg-ZeelandScan-161118.jpg

 

 

Publicatiedatum: 22 november 2016
Categorie: Populatiemanagement, Robuust
Terug