Menu
Inzicht in ‘verwarde personen’ West-Brabant

Inzicht in ‘verwarde personen’ West-Brabant

Diverse zorgaanbieders binnen GGZ en welzijn, GGD, politie en Robuust werkten samen om te komen tot het rapport ‘Groeiende bezorgdheid om verwarde personen. De problematiek, de uitdagingen en veranderingsmogelijkheden in de (crisis)zorg in West-Brabant'.

In West-Brabant neemt jaarlijks het aantal registraties van incidenten met verwarde personen met gemiddeld 15% toe. In 2015 is de toename met bijna een kwart het grootst en komt het aantal geregistreerde incidenten op 2032. Vooral in de vijf grootste gemeenten in West-Brabant (Breda, Roosendaal, Bergen op Zoom, Oosterhout en Etten-Leur) wordt de politie geconfronteerd met ‘verwarde personen’. Reden voor enkele deelnemers van het GGZ-platform West-Brabant om samen met Robuust en de GGD het initiatief te nemen om het vraagstuk rondom ‘verwarde personen’ in West-Brabant in kaart te brengen.

Het rapport werd eind april aangeboden aan het Algemeen Bestuur van GGD Regio West-Brabant. In het rapport is inzichtelijk gemaakt welke cijfers er bekend zijn bij betrokken partijen om zo knelpunten en oplossingen te identificeren. Aan de hand van deze kwalitatieve verdieping hebben wethouders Yvonne Kammeijer en Patrick van Lunteren van centrumgemeenten Breda en Bergen op Zoom de handschoen opgepakt om vervolgstappen te definiëren. Hoe de samenwerking precies vorm zal krijgen, wordt op dit moment bepaald.

Publicatiedatum: 11 mei 2016
Categorie: GGZ
Terug