Menu
Landelijke samenwerking Paramedici krijgt internationaal vervolg voor Robuust

Landelijke samenwerking Paramedici krijgt internationaal vervolg voor Robuust

Robuust adviseur Riky de Veth gaf eind maart een presentatie over de werkzaamheden van Robuust en de andere ROS’en in Nederland voor de deelnemers van het landelijke Paramedisch Platform Nederland (PPN). Een van de toehoorders, Hanneke Hendrikse-Bastiaanse, bestuurslid NVH en Beleidsadviseur bij Julius Zorn GmbH, nodigde Riky uit voor het internationaal congres Flebologie in Dortmund, op zaterdag 11 juni met het thema "Phlebologie überbrückt Grenzen”.

Het middagprogramma stond in het teken van de Nederlandse gezondheidszorg: hoe gaat de zorg er in de toekomst uitzien? En wat betekent dit voor de eerstelijnsgezondheidszorg? Riky gaf met haar presentatie 'Zorg op de juiste plek' de deelnemers een inkijkje in de wereld en gedachtengoed van substitutie, Triple Aim, programmatisch werken, samenwerken over domeinen heen en de werkzaamheden van Robuust en de andere ROS’en in Nederland.

Meer regie en vertrouwen
Haar presentatie bleek een schot in de roos. Van monodisciplinair naar multidisciplinaire samenwerking, verbinden met andere domeinen (informele zorg, welzijn en ziekenhuizen) aansluiten bij de dynamiek van de regio en het stimuleren van regionale innovatie zijn ingangen om multidisciplinaire samenwerking in wondzorg vorm te geven. Riky: “Ik was de vierde spreker die middag. De sprekers voor mij waren professionals in de wondzorg. De discussie die volgde illustreerde het domeindenken van zowel de eerste als de tweede lijn. De specialist in het ziekenhuis vertrouwt zijn patiënt niet toe aan de versnipperde zorg in de eerste lijn en binnen de eerste lijn claimt iedere beroepsgroep - van huid- en oedeemtherapeut tot wijkverpleegkundige - de regie over de wondzorg. De conclusie van de deelnemers was dat er meer regie en meer vertrouwen tussen professionals moet komen.”                                        

Verplaatsen van pakketjes
“Uit het rapport Kaljouw ‘Naar nieuwe zorg en zorgberoepen. De contouren(2015)’ komt naar voren waarom substitutie in de zorg moeilijk tot stand komt,” gaat Riky verder. “Er is een grote fragmentatie van de zorg, beroepen en opleidingen. Er zijn meer dan 2.400 verschillende zorg- en zorgverwante beroepen en functies en 1.700 verschillende zorgopleidingen (Van der Velden et al., 2012).” Tijdens de presentatie legde Riky de deelnemers de vragen voor wat zij onder substitutie verstaan. Is substitutie het verplaatsen van pakketjes zorg van ziekenhuis naar eerste lijn of gaat het om eigen regie en keuze van de patiënt? Gaat het om vervanging en verplaatsing van de huidige zorgarrangementen door doelmatigere zorg voor minder geld of gaat het om de juiste zorg op de juiste plek door de juiste zorgverlener?

Door versnippering staan kwaliteit en efficiency onder druk en kosten stijgen
“Opvallend is de versnippering in de deskundigheid rondom wondzorg”, legt Riky uit. “Ook bij een van de presentaties kwam naar voren dat veertien disciplines betrokken zijn bij één patiënt met een chronische wond. Het stellen van de diagnose, het opstarten van de zorg, de overdracht van zorg, het gebruik van materialen, het toepassen van kennis, wie bekwaam is en wie de regie voert; het is onduidelijk. Een bandagist pleit ervoor dat het zwachtelen bij één discipline ondergebracht wordt. Nu zwachtelt iedereen. Met desastreuse gevolgen voor de patiënt. Door onbekwaam zwachtelen geneest de wond niet, wordt er weer doorverwezen, een nieuwe behandeling ingezet, de patiënt is ontevreden, de zorgkosten lopen op en de kwaliteit van zorg is onvoldoende.”

Volle e-mailbox met vragen
Al snel bleek dat de deelnemers het erover eens zijn dat er een einde moet komen aan de versnippering in de wondzorg. Dat sommigen daarbij de daad bij het woord willen voegen, blijkt in de weken die volgen. “Mijn inbox stroomt vol met e-mails met vragen voor advies en begeleiding in de samenwerking van professionals in de wondzorg.” Een mooi resultaat van een internationale uitstap.

Publicatiedatum: 6 juli 2016
Categorie: Populatiemanagement, Robuust, Substitutie, Triple Aim
Terug