Menu
Lijnloze samenwerking over domeinen heen: over bruggen slaan en werelden verbinden

Lijnloze samenwerking over domeinen heen: over bruggen slaan en werelden verbinden

Een betere ervaren gezondheid voor inwoners. Daar streven we naar in de gezondheidsprogramma’s die we als Robuust initiëren, organiseren en leiden. In Noord-Limburg onderzoeken we of lopende ontwikkelingen en initiatieven kunnen worden samengevoegd tot een kansrijk gezondheidsprogramma. Ook het sociale domein is daarin vertegenwoordigd. Een interview met wethouder Bram Jacobs (gemeente Beesel), die onder meer gezondheidszorg in zijn portefeuille heeft. “Ik ken geen andere organisatie die zo goed de taal spreekt van zowel het medische domein als van het sociale.

“Ik kwam zo’n zes jaar geleden voor het eerst in contact met Robuust. Toen al een gezaghebbende partij met aanzien in onze regio. De veranderingen die jullie de afgelopen jaren hebben doorgemaakt, heb ik als heel natuurlijk ervaren. Robuust is een krachtige partij die voortdurend meebeweegt in de dynamische wereld waar we ons bevinden. Nog steeds hebben jullie een duidelijke plek in het speelveld: als verbinder van partijen.

Werelden verbinden
Door de wijzigingen in het stelsel zijn bevoegdheden en verantwoordelijkheden op andere plekken komen te liggen, iets dat veel impact heeft op de werkwijze van ons als gemeente. Robuust heeft haar werkveld op deze wijze ook ingrijpend zien veranderen en daarin haar rol gespeeld. Ik ken geen andere organisatie die zo goed de taal spreekt van zowel het medisch domein als van het sociale. Robuust is volgens mij daarmee een partij die bij uitstek de brug kan slaan en twee totaal verschillende werelden met elkaar weet te verbinden. En dat valt op.

Inwoners in hun kracht zetten
De situatie in ons werkveld is meer complex geworden. Aan ons als gemeenten, zorgverzekeraars en uitvoerders de uitdaging om een dusdanig samenspel te ontwikkelen, dat het voor inwoners begrijpelijk is. Niet alleen helderheid brengen over waar zij terechtkunnen voor zorg en hulp, maar ook wanneer eigen oplossingen worden verwacht. Voor Robuust zie ik daarbij een rol in het leggen van verbindingen. Zowel tussen de belanghebbende organisaties onderling, als ook tussen de betrokken partijen enerzijds en de patiënt of inwoner anderzijds. Het verbinden van de kloof tussen wat wij als organisaties willen – vaak is dit meedenken op visieniveau – en wat de patiënt of inwoner wil – veelal meedenken vanuit een casusaanpak. Robuust kan inwoners en patiënten een sterke plek geven in de samenwerking.”

 

Publicatiedatum: 24 oktober 2016
Categorie: Persoonsgerichte zorg, Populatiemanagement, Robuust
Terug