Menu
Meedenken, praten én doen: via online community en Gezondheidswaaier

Meedenken, praten én doen: via online community en Gezondheidswaaier

Binnen het programma Goedleven in Zeeuws-Vlaanderen, waarvoor Robuust het programmamanagement verzorgt, zetten participanten een eigentijdse manier van communicatie in. Via ikwilmeedenken.nl komen participanten van Goedleven (alle zorg- en welzijnsorganisaties en de drie gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen) en inwoners van Zeeuws-Vlaanderen met elkaar in contact. Tegelijkertijd kunnen deze inwoners met de nieuwe digitale Gezondheidswaaier regie voeren op hun eigen gezondheid.

De community is een frisse, moderne en mooie manier om met elkaar te discussiëren. Op de website wordt over verschillende thema’s van gedachten gewisseld rondom zorg en welzijn. Denk bijvoorbeeld aan mantelzorg, de toekomstige zorg in Zeeland en positieve gezondheid. Samen wordt gesproken over mogelijkheden en verbeteringen. Het doel: gedragen verbeteringen daadwerkelijk realiseren.

Mantelzorg

Populair thema binnen én buiten de community is mantelzorg. In 2015 spraken bijna 300 Zeeuws-Vlamingen - jong en oud – online over dit thema. Vervolgens werd de discussie voortgezet tijdens de bijeenkomst ‘Praat mee over zorg(en) in Zeeuws-Vlaanderen’ op 9 november 2015 in Terneuzen. Ruim tachtig inwoners en medewerkers van gezondheidsorganisaties en gemeenten gingen met elkaar het gesprek aan over de toekomst van zorg(en) en welzijn in hun regio, met als insteek mantelzorg. Daarnaast legt de community verbinding met het Mantelzorgcafé, dat Curamus 10 keer per jaar organiseert. Bij vier van deze bijeenkomsten is ook Hulst voor Elkaar nauw betrokken. Via de community wordt input gevraagd voor deze bijeenkomsten.

Over de bijeenkomst
Tijdens de bijeenkomst ‘Praat mee over zorg(en) in Zeeuws-Vlaanderen’ gingen inwoners, waaronder mantelzorgers, in discussie met medewerkers van gezondheidsorganisaties, van welzijnsorganisaties en met vertegenwoordigers van gemeenten. Er werden vragen gesteld, als: wat mist men in de ondersteuning? Welke tips kunnen mantelzorgers elkaar geven? Duidelijk werd dat op verschillende plekken in de regio al veel georganiseerd wordt ter ondersteuning van informele zorg. Zo zijn er groepen mantelzorgers die iedere maand elkaar opzoeken en steun bij elkaar vinden. Vraag en aanbod van hulp en ondersteuning op diverse terreinen weten elkaar steeds beter te vinden. Deze 'marktplaatsen’ zijn heel praktisch van aard: van elkaar vinden voor het onderhouden van de tuin, een schilderij ophangen, tot hulp bij het doen van belastingaangifte en aanvragen van hulpmiddelen. Opvallend was de brede range aan ondersteuning, terwijl de behoefte juist zo persoonsgebonden is. Ondersteuning is maatwerk, door de persoonlijke situaties die voor eenieder anders is. Het aanbod sluit hier niet altijd op aan. En dus werden diverse ideeën en ervaringen gedeeld, waarmee gemeenten en gezondheidsinstellingen aan de slag zijn gegaan.

Positieve gezondheid

Naast mantelzorg is ook Positieve gezondheid een hot topic op de community. Dit nieuwe gedachtegoed is nu ook gekoppeld aan de nieuw te ontwikkelen Gezondheidswaaier, die de Zeeuws-Vlamingen – als eerste in Nederland – via de community kunnen invullen. Na het invullen van de vragenlijst, krijgen inwoners inzicht in de eigen gezondheid en handvatten aangereikt om zelf aan de slag te gaan. Natuurlijk wordt in deze ontwikkelfase van de Gezondheidswaaier de community ook ingezet om feedback, input en nieuwe ideeën over de (doorontwikkeling van de) Gezondheidswaaier te vergaren, waarmee de ontwikkelaars weer aan de slag gaan. De beoogde resultaten van het project Gezondheidswaaier zijn:

Vitale, betrokken, gezonde Zeeuws-Vlamingen. Dit resulteert in:

    • minder ziekteverzuim, betere gezondheidsbeleving, minder klachten, beter gebruik van medicatie, minder druk op het ‘systeem’ (gemeente/zorgverleners), behulpzame en betrokken mantelzorgers.
    • Een kanaal voor aanbieders van interventies en producten in het kader van preventie en positieve gezondheid.
    • Een kanaal die zorgverleners, werkgevers en gemeente kunnen inzetten richting burgers en mantelzorgers.
Over de Gezondheidswaaier
De Gezondheidswaaier van Goedleven bestaat uit zes hoofddimensies waarop mensen hun score kunnen geven: lichaamsfuncties, Mentale welbevinden, Zingeving, Kwaliteit van leven, Sociaal maatschappelijk participeren en Dagelijks functioneren. Het invullen van de waaier helpt de inwoner bij het inzichtelijk maken hoe zij scoren op elke gezondheidsdimensie en geeft tools waarmee zij zelf aan de slag kunnen gaan.
Publicatiedatum: 10 mei 2016
Categorie: Informele zorg
Terug