Menu
Meer eigen kracht voor mantel- en zelfzorgers

Meer eigen kracht voor mantel- en zelfzorgers

Een platform dat ertoe bijdraagt dat mantelzorgers en zelfzorgers op eigen kracht hun zorg ter hand kunnen nemen. Door gratis en laagdrempelig eerlijke, praktische kennis en informatie te bieden. Dat is het doel van de Stichting S@men Beter Thuis. De website samenbeterthuis.nl ging in april 2015 de lucht in. Op 27 juni 2016 vindt een landelijke bijeenkomst plaats met Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om nog meer gemeenten aan te laten haken.

Veel mantelzorgers lopen aan tegen een tekort aan professionele kennis en tegelijkertijd tijdsgebrek om hierin te kunnen investeren. Stichting S@men Beter Thuis speelt hierop in door het ontsluiten van laagdrempelige praktische kennis en informatie, met name via korte filmpjes. Denk aan een filmpje over hoe je iemand het beste kunt wassen in bed of in bad en hoe je voorkomt dat iemand valt. En als dat toch gebeurt, wat dan? Met de informatie hoopt de stichting bij te dragen aan de eigen kracht van mantel- en zelfzorgers.

De kracht van professionals

Programma adviseur van Robuust Franca van Rosmalen is sinds 2013 betrokken bij dit project en hoopt dat met de landelijke bijeenkomst op 27 juni andere gemeenten zullen aanhaken, zodat het project na de pilotfase (november 2016) kan worden gecontinueerd. “Inmiddels zijn er zo’n 140 filmpjes door de stichting ontwikkeld en hebben we al meer dan 80.000 views. Dus dat er vraag naar is, is duidelijk. Doorontwikkeling is voor dit platform echter noodzakelijk. Niet alleen technisch, zodat we ook echt de interactie kunnen aangaan via de website. De kracht van S@men Beter Thuis ligt bij de samenwerking en afstemming met de professionals. Zij kunnen het middel bij de juiste mensen onder de aandacht brengen. Hoe meer gemeenten aanhaken, des te meer lokale kwartiermakers hiermee aan de slag kunnen.”

Over S@men Beter Thuis
S@men Beter Thuis is in juni 2014 opgericht vanuit de behoefte bij mantelzorgers en zelfzorgers aan praktische kennis gericht op behoud van zelfredzaamheid. Vanaf het begin zijn zowel mantelzorgers als professionals actief betrokken bij het vormgeven van de website en het bepalen van de inhoud. Inmiddels nemen ruim 70 mantelzorgers en 70 professionals deel aan klankbordgroepen die regelmatig worden geconsulteerd. De stichting gelooft in een eigentijdse manier van zorgen voor elkaar. Waarbij zij ervan uitgaat dat professionals van ‘zorgen voor’ de omslag maken naar ‘zorgen dat’. Een belangrijke voorwaarde om deze kanteling te realiseren, is dat de kennis die aanwezig is bij professionals, op maat beschikbaar komt voor mantelzorgers en zelfzorgers.

Doelstellingen

  • Het bieden van praktische ondersteuning aan zorgontvangers en mantelzorgers voor behoud of herwinnen van zelfredzaamheid.
  • Het faciliteren van goede online informatie, tips en adviezen voor zelfredzaamheid thuis.
  • Het ontwikkelen van een blended care programma (van instructie filmpjes en workshops tot en met advies en hulp aan huis) gericht op zorgontvangers en hun mantelzorgers.
  • Contentontwikkeling door en voor de doelgroep, leken in de zorg, gevoed door de klankbordgroepen van gebruikers (mantelzorgers en zorgontvangers) en zorgprofessionals.

Milestones

  • Ontwikkelen instructievideo’s rond praktische vragen over mobiliteit en zorg in een modulair aanbod op de website (eenrichtingsverkeer).
  • Portal bieden naar informatieve websites voor diverse hulpvragen.
  • Een aan de website gekoppeld forum, waarin zorgontvangers en mantelzorgers elkaar kunnen ondersteunen en adviseren over praktische zorgvragen.
  • Doorverwijzing naar (aanvullende) plaatselijke trainingscursussen “tips en adviezen voor mantelzorg en zelfzorg thuis” ter instructie van de zorgontvangers en mantelzorgers.
  • Een koppeling op de website van de online hulpvraag naar een eerstelijns professional of welzijnszorg (en andersom eerstelijns professionals en informele zorg kunnen verwijzen naar de website).
  • Vanaf het begin van het project is de Radboud Universiteit betrokken bij het onderzoek naar de kosteneffectiviteit van het blended care model van S@men Beter Thuis.

Het project wordt gesubsidieerd door VEZN en een aantal gemeenten. Op dit moment zijn betrokken: gemeente Oss, gemeente Uden, gemeente ’s Hertogenbosch, gemeente Bernheze, CZ, VGZ en Robuust.

Publicatiedatum: 10 mei 2016
Categorie: Informele zorg
Terug