Menu
MijnZorg wisselt van programmamanager

MijnZorg wisselt van programmamanager "Deze energieke netwerkorganisatie draag ik vol vertrouwen over"

Boeiend, inspirerend en leerzaam: vol kleine én grote successen. Een korte samenvatting van drie jaar programmamanagement voor Vera Op den Drink bij MijnZorg. Per 1 oktober 2016 is Vera fulltime adjunct-directeur bij Robuust en draagt ze het stokje van programmamanager over aan collega Michèle van den Bragt. "Ik ben trots op wat we tot nu toe hebben bereikt. Hoe we doorgroeiden van een groep enthousiastelingen naar een gedegen netwerkorganisatie die concreet werkt aan Triple Aim doelstellingen." Een interview met Vera.

 "Samen hebben we veel stappen gezet. Waar andere proeftuinen in hun zoektocht vaak minder concreet werden, doken wij juist richting concreetheid. En die concreetheid hebben we weten vast te houden. Met een aantal heisessies eerder dit jaar zijn onze visie, strategische en operationele doelen herijkt. MijnZorg staat nu nog steviger als netwerkorganisatie in de complexe omgeving van de brede gezondheidszorg. Nu kan de proeftuin nog meer stappen zetten richting netwerkvorming en het realiseren van Triple Aim doelstellingen. Door die ontwikkelingen en door mijn vertrouwen in Michèle draag ik MijnZorg met een gerust gevoel over."

 Aan programmamanagement zit geen houdbaarheidsdatum

"Af en toe wisselen van programmamanager is voor een programma of proeftuin sowieso niet verkeerd. Niet alleen om een frisse wind en nieuwe energie door het netwerk te laten waaien, maar ook om ervoor te zorgen dat altijd de juiste persoon op het juiste moment op de juiste plek zit. Aan programmamanagement zit geen houdbaarheidsdatum. Een programma kan zich zo ontwikkelen dat een programmamanager na vijf jaar nog steeds op zijn plek zit, maar het kan ook goed zijn om na een jaar al te kiezen voor een wissel. Bijvoorbeeld omdat de context, het vraagstuk of de dynamiek is veranderd. Hoewel ik bij MijnZorg nog steeds enorm veel energie kan brengen en halen, is dit voor mij een goed moment. En ik hoef het bij mijn nieuwe functie ook niet helemaal los te laten, want ik blijf als sparringpartner voor Michèle achter de schermen nog volop betrokken. Net als voor de andere programmamanagers in Limburg."

 “In het programma MijnZorg kregen ambitieuze dromen vorm over een andere toekomst van een aantal bestuurders in de regio Oostelijk Zuid-Limburg. De complexiteit is groot, aangezien de kern van het programma niet alleen ligt in de zorginhoud, maar vooral ook in het herijken van verantwoordelijkheden, structuren en samenwerkingsverbanden. Vera speelde een voorname rol in dit proces. Door verbanden te leggen, overzicht te houden op de vele projecten en mensen en organisaties aan elkaar te verbinden, heeft het programma een grote vlucht genomen. Cruciaal hierbij waren haar talent om complexe projecten te structureren en te organiseren in combinatie met haar bescheiden en doortastende persoonlijkheid, met altijd een luisterend oor voor iedereen. Er ligt nu een mooie basis voor haar opvolger Michèle om – in een regio waar het hard nodig is en waar alle partijen samen inmiddels dezelfde ambitie delen – de Triple Aim doelstellingen verder mee vorm te geven.”

Esther van Engelshoven, algemeen directeur Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg

 Het belang van bestuurlijke sensitiviteit
"Als ik terugkijk op mijn rol bij MijnZorg, dan zie ik een facilitator met planning- en controlfunctie. Ik hield voortdurend het overzicht, bracht structuur aan en dacht in het netwerkbelang met de lange termijndoelen voorop. Bestuurlijke sensitiviteit was daarbij van groot belang. Voordat ik een stuurgroepoverleg inging, wist ik vaak al wat er leefde bij de personen die aan tafel zaten. Wat er speelde in hun organisaties, waar (op dat moment) de belangen lagen en waar de frustraties. Vooraf haalde ik tijdig deze informatie op, zodat ik wist wat er in een vergadering kon gebeuren. Dat betekende overigens niet automatisch dat ik degene was die een situatie in een vergadering op hoefde te lossen. Het meest trots ben ik op de waardering die ik van diezelfde bestuurders kreeg. Dat ik het gevoel heb dat ik iets nuttigs heb gedaan en anderen dat ook zo hebben ervaren.”

 Verwachtingen, afspraken en actie

"Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten. De afstemming in het begin is daar het beste voorbeeld van. Mijn rol als programmamanager is toen beschreven en afgestemd, maar dat was met de kennis en ervaring van toen. Nu heb ik - en hebben we bij Robuust - meer bagage door praktijkervaring en de opleiding die we bij AOG hebben gevolgd in programmatisch creëren. We spreken nu meer dezelfde taal en hebben intern een grote ontwikkeling doorgemaakt. Daardoor zou ik nu zorgen dat er andere afspraken worden gemaakt. Met name op het gebied van verwachtingen en inzet bij alle partijen, niet alleen over mijn rol. En de vraag ‘wanneer hebben we nu een succesvol programma?’ zou ik ook eerder hebben gesteld. Maar dat is achteraf gemakkelijk praten. Want of je zo’n vraag altijd kunt stellen, is te betwijfelen. Soms is er gewoon behoefte aan actie.”

Focus op populatiegezondheid
De relatief nieuwe rol die Vera als adjunct-directeur bij Robuust gaat vervullen, is onder meer ontstaan door aanhoudende groei van de organisatie. Bernadette van Ling legt uit: “Je ziet met deze ontwikkeling dat we voortdurend verder bouwen aan een stabiel en toekomstbestendig Robuust. We spelen in op de groeiende vraag die op ons afkomt vanuit onder meer de tweede lijn en het sociale domein en weten een steeds betere focus aan te brengen op populatiegezondheid.” Vera voegt toe: “We kunnen hiermee een mooie brug maken van kennis, kunde en contacten op regionaal niveau naar het landelijke. Dat is niet alleen van toegevoegde waarde voor de gezondheidszorg in (Zuid-) Nederland, maar ook voor Robuust, zodat we ons nog steviger kunnen positioneren als programmamanagementbureau.”

Op naar de toekomst

"Voor Michèle zal het even tijd kosten om erin te komen. Het opbouwen van wederzijds vertrouwen en een basis voor een goede samenwerking heeft simpelweg tijd nodig. Achter de schermen blijf ik betrokken, tegelijkertijd richt ik me op de toekomst van Robuust. Intern én in de landelijke netwerkorganisaties waar Robuust deel van uitmaakt. Uitdaging genoeg dus, voor ons beiden!"

Publicatiedatum: 12 oktober 2016
Categorie: Proeftuinen, Robuust
Terug