Menu
Nieuw programma in ontwikkeling ‘Een vitaler Limburg’

Nieuw programma in ontwikkeling ‘Een vitaler Limburg’

De koers naar constructieve samenwerking en actieve kennisdeling


De provincie Limburg streeft in haar sociale agenda 2025 naar een welvarender en vitaler Limburg, met positieve gezondheid als uitgangspunt. Lijnloze samenwerking over de domeinen heen is daarbij noodzakelijk. En dus is de provincie op zoek naar een gremium om deze koers in te kunnen zetten. Robuust is gevraagd om te onderzoeken of en hoe het bestaande netwerk Platform Zorg kan worden getransformeerd naar een provincie brede netwerkorganisatie voor constructieve samenwerking en actieve kennisdeling. Met één doel: een gezonder en vitaler Limburg.

Over het Platform Zorg

Het onderzoek is gestart op 1 juni 2016 en wordt geleid door programmamanager Yvonne Jansen. “Om de toekomstige visie van het platform te bepalen, vinden gesprekken plaats met voorzitters en leden. Ik onderzoek hoe het platform kan transformeren. Welke rol en positie worden van het platform verwacht? Welke bestaande netwerken en initiatieven kunnen aanhaken? Over welke onderwerpen kan kennis worden gedeeld? En niet onbelangrijk: in het kader van positieve gezondheid, welke domeinen zijn relevant om aan het platform te verbinden?” De provincie en Robuust willen voorkomen dat het platform te veel ‘zorg georiënteerd’ wordt ingestoken. “We verkennen het complete werkveld, denk bijvoorbeeld aan netwerken op gebied van arbeid, participatie, economie, onderwijs en sport.”

Ook is er specifiek aandacht voor de regio Midden-Limburg, waarover minder bekend is dan Zuid- en Noord-Limburg. “Van deze regio hebben we minder goed in beeld wat de bestaande netwerken, initiatieven en bewegingen zijn. Daarom is het van belang om dit gebied extra goed in kaart te brengen.” Op de volgende bijeenkomst van het Platform Zorg eind oktober presenteert Yvonne de eerste resultaten en denkrichtingen rondom de transformatie.

De visie van Limburg

In De Sociale Agenda van Limburg 2025 wordt het belang onderschreven van gezonde en vitale inwoners voor een welvarender Limburg. Inwoners die elkaar ondersteunen, eigen verantwoordelijkheid nemen en naar vermogen participeren in de maatschappij en arbeidsmarkt. De provincie wil achterstanden in gezondheid en participatie inlopen en verbeteren. Maatschappelijke partijen, zoals gemeenten, kennisinstellingen, bedrijfsleven en inwoners moeten hiervoor gezamenlijk de handen ineen slaan. Om die samenwerking te bevorderen, wil de provincie barrières doorbreken – zoals belemmerende wet- en regelgeving – en kennisdeling en ‘ongewone’ samenstellingen faciliteren.

Koppeling met positieve gezondheid

Dit programma wordt ontwikkeld door de bril van positieve gezondheid. De provincie heeft een samenwerkingsconvenant gesloten met het Institute for Positive Health en Machteld Huber. “Bij de ontwikkelingen van het Platform Zorg wil Huber graag worden betrokken. Op dit moment verkennen we hoe we deze samenwerking kunnen vormgeven.”

Publicatiedatum: 9 augustus 2016
Categorie: Populatiemanagement, Positieve Gezondheid, Robuust
Terug