Menu

"Het is de kunst om tussentijds te laten zien waar een ontwikkeling haar vruchten afwerpt”

Pionieren met als doel een duurzame toekomstbestendige gezondheidszorg. Een interview met pionier Wiro Gruisen, Manager Regioregie bij CZ. Over het zoeken naar nieuwe vormen van samenwerking en het ex...
Publicatiedatum: 27 juni 2016
Categorie: Robuust, Positieve Gezondheid, Triple Aim
Lees volledig bericht
Triple Aim, zeven jaar verder…

Triple Aim, zeven jaar verder…

In zeven jaar tijd zijn op veel verschillende locaties wereldwijd de drie basisprincipes van Triple Aim - betere patiëntervaring, betere gezondheid van de populatie tegen lagere kosten - in de praktij...
Publicatiedatum: 27 juni 2016
Categorie: Triple Aim
Lees volledig bericht
Triple Aim is een lange termijn aanpak

Triple Aim is een lange termijn aanpak

Triple Aim is een term die in Nederland steeds meer bekend raakt. Het is een lange termijnaanpak, waarbij tegelijkertijd drie resultaten worden nagestreefd. De programmatische aanpak van Robuust hangt...
Publicatiedatum: 27 juni 2016
Categorie: Triple Aim, Populatiemanagement
Lees volledig bericht
Werken aan een gezond Nederland? Ken je populatie

Werken aan een gezond Nederland? Ken je populatie

Het definiëren van de populatie of subpopulatie is dé beginregel van het Triple Aim denken. Wie behoren tot de populatie in het gebied waar partijen samen met die populatie willen werken aan de verand...
Publicatiedatum: 27 juni 2016
Categorie: Triple Aim, Populatiemanagement
Lees volledig bericht
Positieve gezondheid Limburg: structuren zijn onontbeerlijk

Positieve gezondheid Limburg: structuren zijn onontbeerlijk

“Structuren zijn onontbeerlijk bij de implementatie van het gedachtegoed positieve gezondheid”, Robuuster Vera Op den Drink gaf een presentatie over dit thema en over de resultaten die inmiddels zijn ...
Publicatiedatum: 10 juni 2016
Categorie: Positieve Gezondheid
Lees volledig bericht

"Verdraaide gezondheidszorg"

Het Paramedisch Platform Nederland (PPN) en het ROS-netwerk kwamen op dinsdag 7 juni in Utrecht bijeen voor een verdiepingsslag van hun landelijke samenwerking. Eén van de genodigden was Chantal Walg,...
Publicatiedatum: 10 juni 2016
Categorie: Ouderenzorg, Robuust, Positieve Gezondheid
Lees volledig bericht
Succesvolle inspiratiedag 'Lijnloos netwerken: het nieuwe doen'

Succesvolle inspiratiedag 'Lijnloos netwerken: het nieuwe doen'

80 deelnemers van 10 verschillende gezondheidsprogramma’s gingen op 2 juni de uitdaging aan om buiten de eigen kaders te denken en te handelen tijdens de inspiratiedag ‘Lijnloos netwerken: het nieuwe ...
Publicatiedatum: 3 juni 2016
Categorie: Robuust
Lees volledig bericht
Inzicht in ‘verwarde personen’ West-Brabant

Inzicht in ‘verwarde personen’ West-Brabant

Diverse zorgaanbieders binnen GGZ en welzijn, GGD, politie en Robuust werkten samen om te komen tot het rapport ‘Groeiende bezorgdheid om verwarde personen.  De problematiek, de uitdagingen en verande...
Publicatiedatum: 11 mei 2016
Categorie: GGZ
Lees volledig bericht
Nieuw e-book ‘Inspiratie voor zelfmanagement’

Nieuw e-book ‘Inspiratie voor zelfmanagement’

In dit nieuwe e-book ‘Inspiratie voor zelfmanagement’ vertellen acht professionals binnen en buiten de zorg hoe zij de implementatie van zelfmanagement hebben aangepakt en welke vragen ze nog hebben. ...
Publicatiedatum: 10 mei 2016
Categorie: Informele zorg
Lees volledig bericht
Meer eigen kracht voor mantel- en zelfzorgers

Meer eigen kracht voor mantel- en zelfzorgers

Een platform dat ertoe bijdraagt dat mantelzorgers en zelfzorgers op eigen kracht hun zorg ter hand kunnen nemen. Door gratis en laagdrempelig eerlijke, praktische kennis en informatie te bieden. Dat ...
Publicatiedatum: 10 mei 2016
Categorie: Informele zorg
Lees volledig bericht

Nieuwsarchief