Menu
Palliatieve zorg vraagt holistische, generalistische en multidisciplinaire benadering

Palliatieve zorg vraagt holistische, generalistische en multidisciplinaire benadering

“In de regio Gelderland is een sterke verankering van palliatieve zorg via verschillende netwerken. De kwaliteitsslag en -kracht ligt naar mijn mening in het opschalen van palliatieve zorg in onze regio door verbindingen te maken met al die bestaande netwerken en een meer holistische, generalistische en multidisciplinaire benadering van professionals bij vraagstukken rondom palliatieve zorg,” aldus Dick Herfst, voorzitter van stuurgroep Consortium Palliatieve Zorg Zuid Oost (PALZO).

Dick-Herfst.jpg

“Wat we ervaren is dat vraagstukken rondom palliatieve zorg veelal niet ziekte specifiek zijn. We krijgen als zorgprofessionals niet alleen behandel- en zorgvragen, maar ook spirituele en welzijnsvragen. Daarnaast zijn wij gewend om vanuit onze eigen denkkaders en waarden te handelen. Maar als je aan patiënten persoonlijk de vraag stelt wat zij zelf kunnen doen om bijvoorbeeld die pijn draaglijk te maken en/of wanneer zij zelf vinden dat pijn draaglijk is, dan krijg je vaak heel andere antwoorden dan je verwacht. Zij ervaren de kwaliteit van leven vaak anders dan wij denken. Dat vraagt een andere manier van denken en handelen dan dat we gewend zijn.”

Continuüm van vertrouwen

In het kader van het ‘Nationaal programma palliatieve zorg’ is het consortium Palliatieve zorg Zuid Oost opgericht, een gestructureerd regionaal samenwerkingsverband waarin organisaties uit elf netwerken palliatieve zorg samen met het expertisecentrum palliatieve zorg Radboudumc, Hogescholen en IKNL werken aan verbetering van palliatieve zorg in een groot deel van Gelderland en Noord-Brabant en de kop van Noord Limburg. “Eind 2015 hebben we met elkaar een gezamenlijke visie “Continuüm van vertrouwen opgesteld. Een document dat de basis is van ons gezamenlijke nieuwe denken en handelen,” vertel Dick trots.

Patiënt staat in centrum van ons handelen

Het ‘continuüm van vertrouwen’ staat voor het samen werken vanuit gedeelde waarden waarin de patiënt het centrum van ons handelen vormt en waarin wij proactief werken vanuit goede onderlinge relaties, met behoud van de menselijke maat, en met een juiste balans tussen state-of-the-art kennis en werkend pragmatisme.

“Onze basisuitgangspunt is dat de cliënt centraal staat. Mensen zijn naar mijn mening het beste gebaat bij zoveel mogelijk in de eigen kracht te blijven. Onze patiënten worden vaak geconfronteerd met onzekerheid en een toenemende (fysieke) kwetsbaarheid. Dat vraagt om betrokken zorgverleners die vanuit hun eigen deskundigheid en vertrouwen met andere professionals en de patiënt zelf steeds naar een nieuw evenwicht zoeken in het omgaan met de ziekte en het naderende afscheid, geheel passend bij de patiënt.”

De Rijksoverheid wil de kwaliteit van de palliatieve zorg verbeteren en investeert daarom samen met het veld in het Nationaal Programma Palliatieve Zorg. Doel van het programma is 'dat in 2020 iedere burger, als het aan de orde is, verzekerd is van goede palliatieve zorg op de juiste plaats, op het juiste moment en met de juiste zorg en ondersteuning'.

Concrete stappen in samenwerken

“Dit jaar gaan we binnen het consortium concreet aan de slag om op basis van onze vastgestelde waarden in gesprek te gaan met patiënten en naasten, regionale netwerken voor palliatieve zorg en zorginstellingen om te komen tot een plan van aanpak met een regionale knelpuntenanalyse en voorstellen tot verbetering en ontwikkeling. Deze willen wij afstemmen op het nationaal programma palliatieve zorg met een goede verbinding tussen onderzoek, onderwijs en zorginnovatie.”

Verbinding met NOEL

“Via Regio Nijmegen op één lijn (NOEL) kunnen we nu nog meer opschalen in de regio, doordat dit netwerk een belangrijke rol heeft in het entameren en kanaliseren van allerlei initiatieven rond geïntegreerde zorgverlening. Breder dan alleen palliatieve zorg.

Wat het consortium sterk en vernieuwend maakt, is dat we met elkaar gedeelde waarden hebben vastgesteld die direct betrekking hebben op het echt centraal stellen van de patiënt en zijn naasten. Ook bij NOEL vinden we dezelfde waarden geformuleerd. Dan maakt een samenwerking heel natuurlijk en passend.”

Over NOEL
Regio Nijmegen op één lijn bestaat uit vooruitstrevende partijen die de eerstelijnsgezondheidszorg in de regio Nijmegen willen verbeteren en vernieuwen. Het netwerk verenigt huisartsenzorg, wijkverpleegkundige zorg, welzijn, public health en academie.
Publicatiedatum: 7 maart 2016
Categorie: Palliatieve Zorg
Terug