Menu
Paramedici in Nederland zoeken samenwerking en verbinding

Paramedici in Nederland zoeken samenwerking en verbinding

Het recent opgericht Paramedisch Platform Nederland (PPN) trapte op woensdag 30 maart 2016 af met een bijeenkomst over samenwerken en verbinden. De vijf beroepsgroepen logopedie, diëtetiek, oefentherapie, huid- en oedeemtherapie en ergotherapie waren aanwezig voor een nadere kennismaking. Riky de Veth, Programma adviseur gaf een presentatie over regionale initiatieven en de mogelijke samenwerking tussen de ROS’en – waaronder Robuust -  en het platform. Een verslag.

Het is oktober 2015 als het Paramedisch Platform Nederland (PPN) wordt opgericht met als doel zich in te zetten voor zinvolle en zuinige zorg, dichtbij de cliënt om de kwaliteit van leven, participatie en zelfredzaamheid te verbeteren. Het is een federatie van vijf paramedische beroepsgroepen. Rondom dezelfde tijd werkt Programma adviseur van Robuust Riky de Veth een macro-analyse uit over deze paramedici. De link werd snel gelegd. “Ik maakte al snel kennis met de bestuursleden Theo van der Bom en Sabine Uitslag. Deze twee enthousiastelingen en ik zagen direct kansen voor samenwerking tussen PPN, Robuust en de overige ROS’en.”

Op zoek naar verbinding
Tijdens de inspirerende bijeenkomst op 30 maart geeft Riky een presentatie over de ROS’en, waarin ze onder meer uitlegt dat Robuust op dit moment verkent welke mogelijkheden er zijn om multidisciplinaire samenwerking met paramedici onder te brengen in haar programma’s. Ook noemt ze actuele voorbeelden uit andere ROS-regio’s. “Collega ROS-adviseurs gaven mij actuele voorbeelden van multidisciplinaire samenwerking met paramedici. Zo is de 1ste lijn Amsterdam nauw betrokken bij het oprichten van een regionaal Paramedisch Platform in 2015. Caransscoop stelde samen met Hogeschool Saxion een missie en visie op voor regionale samenwerking rondom paramedici en opleidingen. En ELANN in Groningen ondersteunt de samenwerking tussen huisartsen en paramedici.” Het over de lijnen heen samenwerken en de lijnloze verbinding waar de ROS’en naar streven, spreekt ook de toehoorders duidelijk aan.

Multidisciplinaire dynamiek
Na de presentatie van PPN en Robuust verkenden de beroepsgroepen eerst monodisciplinair welke mogelijkheden voor samenwerking zij zien binnen het thema ouderen. In de discussies werd duidelijk dat de behoefte aan samenwerking met andere disciplines groot is. Een snack later werden vier multidisciplinaire groepen gevormd. De dynamiek in de groepen was duidelijk groter dan in de eerste ronde. Naast elkaar leren kennen, stonden binnen multidisciplinair samenwerking de behoefte aan kennis verzamelen over de doelgroep ouderen, samenwerken met sociale wijkteams, technologische ontwikkelingen en de toepassingen van e-health bovenaan de lijst met aanbevolen speerpunten voor PPN.

Grotere vervolgbijeenkomst
“De bereidheid, maar ook de noodzaak om multidisciplinaire samenwerking regionaal te versterken is duidelijk geworden in deze bijeenkomst”, vertelt Riky. Tijdens de bijeenkomst werd dan ook voorgesteld om 7 juni een grotere bijeenkomst te organiseren waar PPN minimaal vijf ROS’en uitnodigt met als doel de paramedische samenwerking niet alleen landelijk maar ook regionaal nog meer te verbinden.

Publicatiedatum: 31 maart 2016
Categorie: Ouderenzorg, Robuust
Terug