Menu
Positieve gezondheid Limburg: structuren zijn onontbeerlijk

Positieve gezondheid Limburg: structuren zijn onontbeerlijk

“Structuren zijn onontbeerlijk bij de implementatie van het gedachtegoed positieve gezondheid”, Robuuster Vera Op den Drink gaf een presentatie over dit thema en over de resultaten die inmiddels zijn behaald bij gezondheidsprogramma MijnZorg. De presentatie was onderdeel van de informatiebijeenkomst Positieve Gezondheid van de provincie Limburg op 8 juni 2016.

Tijdens de bijeenkomst stond het begrip positieve gezondheid centraal en de vertaling hiervan naar de praktijk. Naast Vera Op den Drink, gaven ook Machteld Huber en Hans Peter Jung een presentatie. Huber van het Institute for Positive Health vertelde wat haar heeft geïnspireerd om op een andere manier te kijken naar gezondheid. Huisarts Jung vertelde over de ontwikkeling in zijn huisartsenpraktijk en inspireerde hoe het ook anders kan in de zorg en de omgang met patiënten.

Het gedachtegoed positieve gezondheid past volledig bij de ambities van de provinciale Sociale Agenda. Tijdens de bijeenkomst werd dan ook aangekondigd dat de provincie gezamenlijk gaat optrekken met CZ, Huis voor de Zorg en het Institute for Positive Health om positieve gezondheid verder te verspreiden en Limburg op de kaart te zetten als ‘Provinciale proeftuin Positieve Gezondheid’. Robuust is gevraagd om te onderzoeken of en hoe het Platform Zorg kan worden getransformeerd naar een provincie brede netwerkorganisatie voor constructieve samenwerking en actieve kennisdeling, als voorbereiding op die provinciale proeftuin.

Publicatiedatum: 10 juni 2016
Categorie: Positieve Gezondheid
Terug