Menu
Robuust droomt ... over inwonerparticipatie

Robuust droomt ... over inwonerparticipatie

Robuust droomt over een wereld waarin het vanzelfsprekend is dat inwoners optimaal bij gezondheidsprogramma’s worden betrokken. Binnen alle fases van een programma en over de gehele breedte. Of we het nu hebben over agendasetting, het gezamenlijk vormgeven van nieuw beleid of projectparticipatie. Over populaties op regioniveau of in een bepaalde gemeente, wijk of zelfs een straat.  

Robuust droomt, want ook wij zijn er nog lang niet. Optimale inzet van inwonerparticipatie vraagt om gedragsverandering. Niet alleen van andere partijen in het veld, maar zeker ook van onszelf. “We moeten allemaal uit ons huidige systeem komen, meer kennis ontwikkelen over tools en methodieken en tegelijkertijd simpelweg leren door te experimenteren”, dat is waar we het als Robuusters over eens zijn, blijkt uit een werksessie inwonerparticipatie. Een blik op de dromen van Robuust:

 Robuust discussiert over participatie

“Het zou vanzelfsprekend moeten zijn – of zelfs een voorwaarde – om het perspectief van inwoners niet alleen mee te nemen in gezondheidsprogramma’s, maar als leidraad in te zetten voor het beleid.” 

“Denk je eens in hoeveel effect een bottom-up benadering kan hebben: inwonerparticipatie niet vormgeven vanuit professionals, maar initiatieven die ontstaan bij inwoners bekrachtigen en uitbreiden.”

Robuust discussiert over participeren

“Door open te staan voor signalen van inwoners en patiënten en ervoor te zorgen dat deze op de juiste plek terechtkomen, kom je op nieuwe vragen en probleemstellingen en ook op nieuwe oplossingsrichtingen.”

“Experimenteren met signalen die vanuit de inwoners worden verspreid, hoe klein ook. Bijvoorbeeld de huisarts op school laten komen voor kleine probleempjes (zoals een wratje), zodat een werkende ouder geen halve dag vrij hoeft te nemen.”

“Laten we ook onderzoeken waar het effectief is om inwoner- en patiëntenorganisaties in te schakelen om samen met professionals een vertaalslag te maken van vragen, wensen en ideeën naar oplossingen in de praktijk.”

Publicatiedatum: 27 september 2016
Categorie: Inwonerparticipatie
Terug