Menu
“Samen oplossen door net anders te organiseren”

“Samen oplossen door net anders te organiseren”

“Het mooie aan Proeftuin Ruwaard is dat het echt gaat om interventies met inwoners”, vertelt Bart Bakker, sinds december 2015 officieel aan de slag als kwartiermaker binnen deze proeftuin. In dit gezondheidsprogramma, waar Robuust het programmamanagement  voor levert, streven diverse partijen naar gezondere inwoners van de wijk Ruwaard in Oss. Niet alleen door projecten te starten vanuit de samenwerkende organisaties, maar ook door op het juiste moment en op de juiste manier de interactie aan te gaan met inwoners. ‘Anders denken, doen en organiseren’ is hun motto. Een interview met Bakker over zijn visie op inwonerparticipatie.

“Ik werk al lang in Oss en ken heel veel organisaties die zich inzetten voor de gezondheid van bewoners. Wat me steeds opviel, was dat we hetzelfde probleem oppakken binnen onze eigen kaders. En dat we veelal ‘praten over’ in plaats van ‘praten met’. Oplossingen worden naar mijn mening niet bedacht achter een bureau. Oplossingen komen van de cliënt en van bevlogen professionals. Systemen vergemakkelijken het werk als ze richting en houvast geven. Maar als het systeem en de leefwereld niet op elkaar zijn afgestemd, heeft het een averechts effect. Dan is het systeem leidend en niet de oplossing voor de cliënt. Dan wordt de professional een uitvoerder. Daarom bedenkt de Proeftuin Ruwaard geen oplossingen, maar zorgt ervoor dat de oplossingen van de bewoner(s) en professionals gerealiseerd kunnen worden.

Mogen experimenteren

Met denken in bestaande structuren en regels verandert er te weinig of niets. Anders denken, doen en organiseren is noodzakelijk, maar tegelijkertijd ook moeilijk omdat we zo gewend zijn aan het bekende. Binnen de Proeftuin Ruwaard mogen alle partijen experimenteren ofwel buiten de kaders denken en doen. Dat klinkt gemakkelijk, maar de praktijk is weerbarstiger. 

Net even anders

Met onze individuele casuïstiek-aanpak, waar we de afgelopen maanden mee zijn gestart, boeken we resultaten. Het enthousiasme groeit.  Bij deze casussen is gebleken dat oplossingen voor handen zijn door het goede gesprek aan te gaan met de betrokken bewoner(s) en partijen samen te brengen.

De aanpak ligt in het verlengde van het beantwoorden van drie vragen door de bewoner: ‘Wat wil ik?’, ‘Wat kan ik?’ en ‘Wat heb ik nodig?’ En dat is niet altijd een oplossing vanuit het zorgdomein. Een oplossing kan ook zijn dat  bewoners elkaar helpen. Een goed voorbeeld daarvan was een inwoner met verzamelwoede. Die wist echt niet meer hoe te beginnen met opruimen en een leefbare omgeving voor zichzelf te creëren. We koppelden de dagopvang voor moeilijk opvoedbare jongeren, die vaak op zoek is naar activiteiten, aan de inwoner. Samen ruimden zij de woning op en zo werd niet alleen de inwoner, maar ook de opvang geholpen.

Ook via collectieve casussen hopen we dat er nieuwe initiatieven ontstaan door bewoners met elkaar en met professionals in gesprek te laten gaan. Het mobiliseren van de positieve kracht die in de wijk en bij mensen aanwezig is geeft kansen. Door het samenbrengen van actieve bewoners in Ruwaard met de soms moeilijk bereikbare of kwetsbare groepen in de wijk, zullen nieuwe netwerken en andere oplossingen voor zorgvragen ontstaan. De uitdaging hierbij is steeds te zoeken naar de goede vorm waarbij de betrokken bewoners zoveel mogelijk eigenaar zijn.

Sturing loslaten

Natuurlijk hebben we hierin al hobbels moeten nemen. Het is best moeilijk voor betrokken organisaties om de uitvoering en regelruimte voor dit soort oplossingen bij professionals neer te leggen en uiteindelijk óók de sturing steeds meer bij bewoners te laten. Toch verwachten we daar juist een positief effect van.”

Over Proeftuin Ruwaard

Proeftuin Ruwaard werkt aan het perspectief van een vitale wijk in Oss, waar actieve bewoners tegen lagere kosten een betere (positieve) gezondheid ervaren. Dit wil de proeftuin bereiken door “Anders denken, doen en organiseren”. Door met elkaar te onderzoeken hoe het systeem van wonen, welzijn en zorg de bewoner beter kan dienen. De partijen streven met elkaar naar ontschotting en financiële duurzaamheid, gericht op eigen regie van bewoners.

 

Publicatiedatum: 29 september 2016
Categorie: Proeftuinen
Terug