Menu
Vera Op den Drink plaatsvervangend directeur Robuust

Vera Op den Drink plaatsvervangend directeur Robuust

Robuust heeft per 1 januari 2016 programmamanager Vera Op den Drink benoemd tot Plaatsvervangend Directeur van Robuust. Naast haar rol als programmamanager van MijnZorg, zal zij een deel van haar tijd inzetten voor centrale Robuusttaken.

Directeur Bernadette van Ling licht toe: “Door de nieuwe rol van Vera, bouwen we aan een stabiel en toekomstbestendig Robuust. Niet alleen draagt het bij aan de bestuurlijke stabiliteit van de organisatie, ook geeft het ons als directie de ruimte om ons meer te kunnen focussen op belangrijke ontwikkelingen in de gezondheidszorg.”

“De turbulentie in de gezondheidszorg vraagt nog meer dan voorheen dat Robuust als een krachtige partner optreedt in de transformatie naar wijk- en populatiegericht werken”, gaat Van Ling verder. Wij kunnen met onze kennis en expertise in de regionale gezondheidszorg de juiste verbindingen leggen en begeleiden tussen de domeinen zorg en welzijn in Zuid-Nederland. Daarnaast worden we steeds meer gevraagd als sparringpartner bij veranderprocessen en beleidsvorming op (boven)regionaal en landelijk niveau.

Over Vera

Vera was 8,5 jaar werkzaam bij de NZa rondom verschillende beleidsonderwerpen, voordat zij bij Robuust aan de slag ging. “Door mijn nieuwe rol kunnen we een mooie brug maken van kennis, kunde en contacten op regionaal niveau naar het landelijke”, vertelt Vera. “Dat is niet alleen van toegevoegde waarde voor de gezondheidszorg in (Zuid-)Nederland, maar ook voor Robuust, zodat we ons nog steviger kunnen positioneren als programmamanagementbureau.”

Vera werkt sinds het najaar van 2013 voor Robuust en is met name actief geweest als strategisch adviseur en programmamanager in Zuid-Limburg. Niet alleen interne directietaken, maar ook een aantal externe verantwoordelijkheden bij onder meer InEen, vallen sinds 1 januari onder Vera’s verantwoordelijkheid.

Publicatiedatum: 24 februari 2016
Categorie: Robuust
Terug