Menu
Zelfhulptool WeHelpen: over eigen kracht, verantwoordelijkheid en de juiste rolverdeling

Zelfhulptool WeHelpen: over eigen kracht, verantwoordelijkheid en de juiste rolverdeling

De gezondheidsprogramma’s Anders Beter, MijnZorg en Blauwe Zorg bundelen samen met Provincie Limburg, regionale welzijnsorganisaties, bedrijven, zorgverzekeraars, zorgverleners en gemeenten hun krachten als het gaat om informele zorg. Zij hebben de online tool WeHelpen omarmd om een groot sociaal hulpnetwerk in de regio te faciliteren. Met deze tool is informele hulp eenvoudig bereikbaar en gratis voor iedereen die hulp kan gebruiken of wil organiseren.

“De insteek van WeHelpen is dat mensen door hulp van anderen kunnen blijven participeren in de maatschappij. Koningsdag was dan ook een toepasselijk moment om WeHelpen onder de aandacht te brengen.” Aan het woord is Nikola Metzger, Beleidsmedewerker Zorginnovatie van Meditta, één van de partijen die vanuit Anders Beter deelneemt aan het project WeHelpen. “Op het Parkfestival in Sittard hebben we honderden ballonnen uitgedeeld, genoeg exposure dus. En nu duimen dat heel veel mensen een kijkje nemen op de website én zich aanmelden.”

wehelpen-Koningsdag.jpg

WeHelpen is een website waarop inwoners eenvoudig kunnen aangeven dat zij iemand een handje willen helpen. Of waarop ze een hulpvraag kunnen stellen. WeHelpen wordt in de markt gezet door participerende partijen in onder meer zorg en welzijn. Het voordeel voor deze partijen is dat zij hun patiënten en cliënten een betrouwbaar alternatief kunnen bieden voor (informele) hulp. Ook kan de organisatie zelf via de tool hulp aanvragen voor eigen activiteiten en een hulpnetwerk organiseren.

De kracht van samenwerking

Anders Beter en MijnZorg hebben met WeHelpen als doel gesteld de zelfverantwoordelijkheid en eigen regie te vergroten bij inwoners in de regio. Om versnippering te voorkomen, is samen met de andere Limburgse proeftuin Blauwe Zorg gekozen voor één tool. Alle participerende organisaties hebben hun eigen aanpak in hoe hun klanten en achterban erbij te betrekken. Zo maken de inwoners van de Westelijke Mijnstreek via de thuiszorg, het ziekenhuis, apotheken, Zorgbelang, CZ en de Rabobank kennis met WeHelpen.

WeHelpen in de huisartsenpraktijk 

Metzger: “Vanuit Meditta brengen we WeHelpen onder de aandacht bij huisartsen en praktijkondersteuners. De uitdaging ligt daarbij niet in het laten inzien van het nut bij de professionals; dat wordt snel herkend en gedragen. De uitdaging is om een patiënt met vraagverlegenheid te overtuigen van de kracht van deze website.”

Publicatiedatum: 10 mei 2016
Categorie: Informele zorg
Terug