Menu
Zullen we over de dood praten?

Zullen we over de dood praten?

Landelijke campagne praten over levenseinde van start

Robuust wil, samen met veel andere organisaties in en rondom de gezondheidszorg, het gesprek over het levenseinde stimuleren. Daarom steunen wij de landelijke bewustwordingscampagne ‘Zullen we over de dood praten?’ dat plaatsvindt van 7 maart tot 1 april 2016. Een social media campagne met de boodschap: ‘Zullen we over de dood praten? … Ieder moment is een goed moment.’

Maar liefst 70% van de mensen sterft niet daar waar zij dat graag willen. Thuis of in een omgeving die als thuis voelt. Meer openheid over de dood bevordert gesprekken tussen artsen en patiënten over de gewenste behandeling, kan crisissen in de laatste levensfase voorkomen en zorgt voor rust bij nabestaanden. En draagt dus bij aan het verminderen van die 70%.

Bos.png

Betrokkenheid Robuust

Bij Robuust proberen we ons steentje bij te dragen aan het kwalitatief verbeteren van palliatieve zorg. Niet alleen door het steunen van deze campagne, maar ook vanuit onze programmamanagementrol waarmee wij onder meer betrokken zijn bij:

Over de campagne

‘Over de dood praten’ is een breed begrip. Het kan gaan over de uitvaart of de visie op het leven-na-de-dood, over palliatieve zorgverlening, over afscheid nemen, over eerdere verlieservaringen of over de eigen sterfelijkheid. De achterliggende gedachte van de campagne is dat het niet uitmaakt wát er precies gezegd wordt, áls er maar over íets rondom de dood besproken wordt. Ieder fragmentje informatie dat gedeeld wordt, maakt het weer een beetje makkelijker om een volgend gesprek aan te gaan over een aspect van dat brede thema ‘dood’. De campagne is een initiatief van Bureau Morbidee, een reclamebureau over de dood. De campagne is gericht op publiciteit via social media zoals Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter en WhatsApp. Vanuit Robuust zetten wij de komende tijd onze sociale media kanalen om de campagne te steunen.

Publicatiedatum: 7 maart 2016
Categorie: Palliatieve Zorg
Terug