Menu
Dashboard Gezondheidsverschillen voor een gebiedsgerichte aanpak

Dashboard Gezondheidsverschillen voor een gebiedsgerichte aanpak

Als u de gezondheid wilt monitoren in verschillende gebieden, kunt u diverse wijkscans met verschillende indicatoren inzetten. Om daarbij ook de basisinformatie voor een gebiedsgerichte aanpak van gezondheidsachterstanden te kunnen bundelen, heeft een werkgroep - met daarin Robuust en het CBB (onderdeel van ROS-netwerk) - uit bestaande monitors de basisindicatoren gefilterd.

Het resultaat van de werkgroep is een dashboard dat voorziet in beïnvloedende factoren voor gezondheidsachterstand en gezondheidsverschillen tussen wijken en gebieden. Het dashboard is ontwikkeld onder leiding van GGD GHOR en het programma GezondIn, met RIVM, GGD Gelderland-Zuid, Gemeente Nieuwegein, Robuust en het CBB.

Dashboard Gezondheidsverschillen: één oogopslag op wijkniveau en meer indicatoren
In het Dashboard Gezondheidsverschillen ziet u voor het eerst tot op wijkniveau de cijfers over gezondheidsverschillen en beïnvloedende factoren die daarbij een rol spelen. Deze zijn overzichtelijk en voor iedereen toegankelijk op één plek bij elkaar in één dashboard en één te downloaden rapportage. Voor meer informatie kunt u desgewenst doorklikken naar de database om nog meer cijfers in te zien en om uw eigen weergaven samen te stellen.

Alle informatie uit verschillende bronnen in één oogopslag

Gemeenten en samenwerkingspartners kunnen de gegevens gebruiken voor hun lokale integrale aanpak van gezondheidsachterstanden, als basis voor een procesgerichte aanpak. Eerder al bestond er via GezondIn een indicatorenset, met beschrijving en verwijzing naar bronnen ontwikkeld, maar moest men zelf de cijfers uit de desbetreffende bronnen verzamelen. In het dashboard is nu informatie uit alle verschillende bronnen in één oogopslag beschikbaar, wat u veel tijd bespaart.

Nog meer informatie voor een completer beeld
Middels de ROS-Wijkscan van Robuust waren voor Zuid-Nederland al diverse cijfers over gezondheidsachterstanden beschikbaar tot op postcodeniveau. Bijvoorbeeld over SES, leefbaarheid, chronische aandoeningen en multi-morbiditeit. Deze werden afgelopen jaren via wijkanalyses, wijkprofielen Limburg, wijkgezondheidsprofielen Brabant en ZeelandScan al gedeeld met partijen in de regio. Het nieuwe dashboard en de achterliggende database is uitgebreider, bevat nog meer informatie, waardoor u een nog completer beeld krijgt over gezondheidsverschillen en mogelijke beïnvloedende factoren in een wijk of gemeente.

Publicatiedatum: 25 september 2017
Categorie: Populatiemanagement
Terug