Menu
 De wijk als (t)huis: winnaar van WHO CARES

De wijk als (t)huis: winnaar van WHO CARES

Hoe moet de wijk van de toekomst eruitzien? De gebouwen, de straten, de zorg en voorzieningen … alles wat gezamenlijk een antwoord kan bieden op de verzorgings- en vergrijzingsproblemen die op ons afkomen. Die vraag stond centraal tijdens Who Cares, een prijsvraag die werd uitgeschreven door de Rijksbouwmeester en haar finale kende op 26 oktober tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven. Tijdens deze finale werd de inzending van Robuuster Marieke Cloosterman en haar team uitgeroepen tot winnaar in de categorie Sittard-Geleen.

Met de prijsvraag riep de organisatie van Who Cares op tot het aangaan van onverwachte verbindingen. Zorgverleners, architecten, ambtenaren, kunstenaars, stedenbouwkundigen, burgers … iedereen werd opgeroepen tot deelname. En vooral: alle deelnemers werden aangespoord om partijen buiten het eigen domein op te zoeken en zodoende een multidisciplinair team te vormen.

Op deze manier ontstonden landelijk 174 teams, waaronder het team met Marieke Cloosterman van Robuust, architecte Hélène Houben, Hanna Smeets, medewerker mobiliteit bij de provincie Limburg, landschapsarchitecten Vera Hetem en Jeroen Verbeek en Kees Strooper en Frits Lely vanuit Heijmans. Vanuit persoonlijke en professionele motivatie presenteerden zij de winnende inzending ‘De Wijk als (t)huis’ voor Geleen-Zuid en Kluis.

De winnende inzending: de Wijk als (t)huis
De Wijk als (t)huis omvat zowel een woon- als omgevingsconcept. Marieke legt uit: “Voor de wijken Geleen-Zuid en Kluis, waar behoefte is aan zorggeschikte woningen, hebben we een woonhoeve ontwikkeld. Deze hoeve is geïnspireerd op het klassieke woonhofje voor ‘ouden van dagen’ en de authentieke Limburgse carré-hoeve. De individuele woningen liggen rondom een collectief hof met moestuintjes en terrasjes. Hoewel inwoners er zelfstandig wonen, stimuleert de woonomgeving de betrokkenheid met elkaar. Hulp is te vinden bij elkaar, maar als er meer nodig is, is die hulp ook dichtbij te vinden door aanpassingen en voorzieningen thuis of door (tijdelijke) inzet van extra hulp.”

“Naast het hofje nodigt de woonomgeving inwoners uit om zelf of samen boodschappen te doen, zelfstandig een bezoek aan de dokter te brengen of ergens een kopje koffie te drinken. Beweging, contact en zelfredzaamheid dragen zo bij aan de positieve gezondheid van de inwoners. Naast een zorggeschikte woning is daarom de bereikbaarheid van voorzieningen en het sociale netwerk nodig om lang en gezond in de vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen. Dit geven we vorm door een uitnodigend, rondgaand circuit in de wijk. Deze is lopend te bereiken vanuit huizen en (zorg)voorzieningen.”

De jury: “Slimme combinatie van wonen, zorg en gezondheid”
De 14-koppige jury prees de combinatie van wonen, zorg en gezondheid door het natuurlijk creëren van contact tussen inwoners in de wijk. Daarmee komt het op slimme wijze tegemoet aan de eenzaamheid en mobiliteitsproblemen, waarmee steeds meer ouderen kampen. Bovendien werd de inzending gewaardeerd, omdat het financieel goed haalbaar is en er in feite morgen al begonnen kan worden met de realisatie.

Samenwerking is grootste winst
“De realisatie van het project is inderdaad de volgende stap”, volgens Marieke. “We gaan nu kijken wat er waargemaakt kan worden met ook de gemeente, provincie en wellicht ook de partijen van Anders Beter, aangezien dat Sittard-Geleen binnen de reikwijdte van deze regionale proeftuin valt. Het is sowieso een mooi en gezamenlijk vraagstuk voor de toekomst en het was erg leerzaam om dit samen met (landschaps)architecten vorm te geven. De samenwerking met partijen die je normaal gesproken weinig spreekt, is heel waardevol. We komen allen uit een ander werkveld en nu hebben we eens de gelegenheid om nauw samen te werken met elkaar. Om samen te dromen. Het vraagstuk betrof twee complexe vraagstukken, namelijk de inrichting van zorg en van wonen. Je zou denken dat twee complexe vragen elkaar complexer maken, maar niets is minder waar. Beide hoeken hebben antwoorden en inzichten die elkaar vooruit helpen.”

Onverwacht maakt energie vrij
Die onverwachte verbindingen zijn erg verfrissend, want je kent elkaars wereld niet en daardoor doe je al heel snel nieuwe kennis op. In die samenwerking hebben we ook bewust de contacten met zorgpartners en bewoners uit de wijk gezocht. Want juist zij konden aangeven wat specifiek nodig is in deze wijk. Een wijk waar écht werk aan de winkel is. Mede om die reden delen wij met ons team alle opgedane informatie, inspiratie en energie met alle geïnteresseerden. Dit doen we via de website dewijkalsthuis.nl. Hier zie je wat wij de afgelopen maanden hebben opgehaald in de wijk. Waardevolle kennis, die we graag beschikbaar stellen voor iedereen die ook in de wijk aan de slag gaat! Daarnaast kan iedereen er de vorderingen richting uitvoering volgen.”

Publicatiedatum: 1 november 2017
Categorie: Inwonerparticipatie, Onverwachte verbindingen, Ouderenzorg
Terug