Menu
Doen we de goede dingen? En voor de juiste doelgroep?

Doen we de goede dingen? En voor de juiste doelgroep?

Binnen de Zuid-Limburgse programma’s MijnZorg en Anders Beter werken we samen aan een betere gezondheid van de populatie. Maar hoe meet je ‘een betere gezondheid’? Doen we eigenlijk wel de goede dingen om onze doelstelling te bereiken? En doen we deze dingen goed? Cijfers helpen om een antwoord te vinden op deze vragen.

Als de pijlers van Triple Aim onderdeel van je programma-ambitie zijn, en je wilt weten of je het juiste doet om de brandhaarden binnen je populatie te blussen, dan is een populatieanalyse nodig. Dit helpt prioriteiten te stellen en moet richtinggevend zijn voor je programma: met welke interventies verwachten we de grootste winst voor de (deel)populatie te boeken? Vervolgens is het zaak om kritisch te kijken naar de voortgang en resultaten van deze interventies: leveren onze interventies op wat we verwachtten en dragen ze écht bij aan onze ambitie?

Monitoring geeft antwoord op deze vragen. Robuust omarmt deze overtuiging en geeft deze samen met de programma’s Anders Beter en MijnZorg vorm door te verkennen hoe een populatie-analyse ingezet kan worden. 

Hoe richten we een gedegen populatie-analyse in?
Om te komen tot een plan van aanpak voor een populatie-analyse is een werkgroep opgericht. Vragen die besproken zijn met elkaar:

  • Doen we een eerste afbakening op basis van ervaren problematiek door professionals en gaan we dit verder cijfermatig analyseren, of willen we een afbakening alleen op basis van cijfers?
  • Kijken we naar cijfers over de totale populatie in de regio of zoomen we in op specifieke doelgroepen?
  • Welke indicatoren zijn relevant?

De werkgroep is tot de volgende (voorlopige) werkwijze gekomen. Stakeholders in de werkgroep (GGD, CZ, gemeente) geven aan wat volgens hen de belangrijkste problemen in de regio zijn. De werkgroep prioriteert en kiest een onderwerp om nader cijfermatig te analyseren. Op basis van het ‘model of population health components and relationships’ wordt een selectie van indicatoren gemaakt die relevant zijn om inzicht te geven in verschillende aspecten van het gedefinieerde probleem:

  • Welke individuele determinanten spelen een rol?
  • Welke externe determinanten spelen een rol?       
  • Welke rol spelen zorg en ondersteuning? 
  • Welke oplossingsrichtingen zien we?

De opbrengst wordt langs de lopende initiatieven van het programma gelegd: richten we ons op de juiste determinanten en werken we aan de goed oplossingsrichtingen? Of zijn er juist aanvullende interventies nodig?

Ervaring opdoen
De ervaring die de werkgroep opdoet, wordt benut om de beschreven aanpak programma-breed in te zetten. Zo zal de vraag ‘Wat lijken de belangrijkste gezondheidsvraagstukken van de regio?’ uiteindelijk aan meer stakeholders gesteld worden dan nu in de werkgroep. In het ideale geval zijn de uitkomsten richtinggevend voor de agendasetting en koers binnen MijnZorg en Anders Beter. Bijvoorbeeld op welke ‘brandhaarden’ we ons gaan richten en waar we de grootste winst denken te behalen voor de gezondheid van onze doelpopulatie. 

De uitdaging waar we met elkaar voor staan, is het bundelen van data uit verschillende bronnen. Er is ontzettend veel, maar hoe leggen we met al deze stukjes de complete puzzel?

Publicatiedatum: 25 september 2017
Categorie: Proeftuinen
Terug