Menu
Download nu: Leergeschiedenis Proeftuin Ruwaard!

Download nu: Leergeschiedenis Proeftuin Ruwaard!

“Ruwaard is een vitale wijk waar wijkbewoners tegen lagere kosten een betere (positieve) gezondheid ervaren.” Met deze droom gingen diverse partijen in de wijk Ruwaard (gemeente Oss) een vernieuwende samenwerking aan binnen Proeftuin Ruwaard. Ruim een jaar later wordt de aanpak door betrokkenen als succesvol ervaren en worden ervaringen gedeeld in de ‘leergeschiedenis van Proeftuin Ruwaard.’ Deze kunt u nu downloaden.

Het bereiken van deze doelen vraagt bij wijkbewoners, professionals, management, bestuurders en financiers om een gedragsverandering: ‘anders te denken, doen en organiseren’ binnen en tussen deelnemende organisaties en in samenspraak met wijkbewoners. Dit betekent eveneens nieuwe werkwijzen, structuren en cultuur in het sociale domein.

Gekozen is voor actieleren aan de hand van casuïstiek om te komen tot de gewenste veranderingen. In allerlei bijeenkomsten, sessies en overleggen heeft de Proeftuin Ruwaard expliciet stil gestaan bij het leerproces. Juist dit gezamenlijke leren leidt tot een verdieping en verandering in het denken, doen en organiseren. Dit noemt de proeftuin ‘de leergeschiedenis van Proeftuin Ruwaard’. Deze leergeschiedenis kunt u nu downloaden

Publicatiedatum: 25 april 2017
Categorie: Proeftuinen
Terug