Menu
Gezonde Wijken regio Nijmegen presenteert zich op landelijk congres

Gezonde Wijken regio Nijmegen presenteert zich op landelijk congres

Tijdens een van de deelsessies van het Nederlands Congres Volksgezondheid (NCVGZ) met als thema: ‘de professional maakt het verschil’ presenteert regio Nijmegen zich door de samenhang tussen partners in de wijk te laten zien. Gerard Molleman licht ‘Gezonde Wijken’ van het netwerk Regio Nijmegen op één lijn (NOEL) toe; de manier waarop in regio Nijmegen gebouwd wordt aan een preventieve infrastructuur.

Bouwen aan wijkinfrastructuur 2.0

De transities dagen uit om publieke gezondheid, sociale domein, zorg en sport met elkaar te verbinden via een duurzame, integrale en wijkgerichte aanpak. Dat stelt professionals voor nieuwe uitdagingen. En met nieuwe uitdagingen komen ook nieuwe kansen voor preventie en nieuwe manieren van werken.

Bekijk de presentatie

In de praktijk blijkt dat er in Nijmegen veel verschillende samenwerkingsprojecten en overlappende netwerken bestaan. Dit kan veel efficiënter en duurzamer ingericht worden, vinden veel organisaties. Door dit besef worden in regio Nijmegen onder de paraplu Regio Nijmegen op één Lijn (NOEL) de vele initiatieven gebundeld en wordt verder gebouwd aan een integrale preventieve infrastructuur in Gezonde Wijken.

Door deze aanpak ontstaat een nieuwe samenhang tussen partners in de wijk met andere rollen en verantwoordelijkheden om de gewenste resultaten te behalen.

Tijdens het congres presenteerde regio Nijmegen zich ook met drie andere ontwikkelingen:

  •  Gezondheidsmakelaars verbeteren het Gezondheidsbevorderend Systeem van hun wijk of gemeente
  • Integraal Wijkgericht werken: een ideaal ontrafeld
  • Invloed van wervingsstrategieën op de bereikte doelgroep van de buurtsportcoach

NCVGZ

Het NCVGZ is een congres waarin onderzoek, praktijk en beleid een centrale plek innemen. Het is een congres van én voor de betrokkenen bij de volksgezondheid in Nederland, wetenschap, praktijk, beleid en onderwijs en nieuwe geïnteresseerden bijvoorbeeld uit het bedrijfsleven en patiënt-/cliëntorganisaties. De congresorganisatie zoekt in haar programmering vooral de verbinding tussen deze groepen en de verbinding tussen de volksgezondheid en de samenleving in het algemeen. Het tweedaagse Nederlands Congres Volksgezondheid (NCVGZ) vond afgelopen 12 en 13 april plaats in Amersfoort. Het thema van 2017 is: 'De professional maakt het verschil'.

Over Gezonde Wijken

Sinds 2015 werken we binnen Gezonde Wijken vanuit NOEL aan een duurzame infrastructuur voor preventie in alle 21 wijken van het Rijk van Nijmegen. Dit doen we door:
  • Het samenbrengen van verschillende partijen: huisartsen, thuiszorg, welzijn, GGZ, publieke gezondheid, gemeenten, zorgverzekeraars en bewoners.
  • Het verbinden van strategische, vaak bovenregionale niveau aan de concrete operationele uitvoeringspraktijk in de wijken.
  • Het aanjagen van lokale samenwerking en zoeken naar oplossingen om stagnaties op de werkvloer te kunnen oplossen.
Met Programmamanagement ondersteunt Robuust deze samenwerkingsstructuur.

Wijkgezondheidsprofiel in kaart

Vanuit Gezonde Wijken is voor alle wijken in Nijmegen een wijkgezondheidsprofiel gemaakt. Daarin is de samenwerking tussen huisarts, wijkverpleegkundigen, gezondheidsmakelaars en sociale wijkteams per wijk in kaart is gebracht, alsmede de samenwerkingsprojecten. Deze informatie is gebundeld en beschikbaar via www.nijmegenopeenlijn.nl

Met een aanjaagteam worden de wijken nu gericht en op maat gestimuleerd om de samenwerking in de wijken te versterken. Tevens vinden er twee keer per jaar inspiratie-bijeenkomsten plaats om de opgedane kennis en ervaringen te delen.
Publicatiedatum: 27 april 2017
Categorie: Proeftuinen
Terug