Menu
GGZ-Platform Noord Limburg: van knelpunten naar werkdoelen

GGZ-Platform Noord Limburg: van knelpunten naar werkdoelen

Op 24 oktober en 2 november heeft het platform GGZ Noord-Limburg – samen met Robuust - concrete stappen gezet om de onderlinge samenwerking te intensiveren. De 19 deelnemers van GGZ Noord-Limburg hebben met elkaar besloten om regionale knelpunten in de GGZ Noord-Limburg te verzamelen. Elke organisatie leverde drie knelpunten aan en bij elk knelpunt werd een link gelegd met het maatschappelijk belang, patiëntbelang en organisatiebelang. Het doel is om het totaal van alle knelpunten te bundelen en te vertalen naar concrete werkdoelen. Deze worden door de leden van het Platform GGZ verder uitgewerkt.

Op 24 oktober zijn de knelpunten bediscussieerd. Deze bijeenkomst eindigde met de clustering van de knelpunten in drie werkdoelen. Tijdens de bijeenkomst op 2 november zijn deze werkdoelen nader uitgewerkt. Hiermee is tevens de agenda voor 2018 samengesteld met de op te pakken GGZ-vraagstukken.

De werkdoelen zijn geconcretiseerd in de volgende projecten:

Project Nix Nieuws
Een van de vraagstukken die wordt opgepakt, is dat kwetsbare mensen er onvoldoende bijhoren in de wijk. Om dit werkdoel te concretiseren, wordt aangesloten bij een initiatief in Horst aan de Maas. De aanpak daar is om samen met de bewoners in een wijk te onderzoeken hoe de wijk leefbaarder en de mensen zelfredzamer en mondiger kunnen worden. Het uitgangspunt is de kracht die in de mensen zelf zit en wat zij verwachten van professionals. De opgedane ervaringen en conclusies van deze opzet worden opgeschaald op regioniveau.

Project Zo kort mogelijk bij ons
Het tweede richt zich op de vertragingen en verstoppingen binnen de GGZ-keten, wat een snelle diagnose en doorverwijzing in de weg staat. Daarom wordt gekeken hoe de doorstroomsnelheid beter kan, zodat mensen sneller op de juiste plek terechtkomen. Dit doel wordt opgepakt door het weghalen van bureaucratische barrières, door te analyseren waar het proces opstroopt en wat mogelijke oplossingen zijn. Uiteindelijk moet dit project leiden tot aantoonbaar positieve praktijkvoorbeelden die ‘zo kort mogelijke zorg’ zichtbaar maken.

Project Van diagnose naar zorgbehoefte
Het derde werkdoel richt zich op het feit dat op dit moment nog te veel wordt gewerkt vanuit het probleem en de diagnose van een patiënt. Naast de gestandaardiseerde zorgoplossing die hierbij gebruikt worden, is het ook van belang om in te spelen op individuele zorgbehoefte. Het gewenste resultaat van dit project is dat alle deelnemers eind 2018 hebben geëxperimenteerd en geëvalueerd hoe ze bij de unieke behoefte van de cliënt en zijn systeem kunnen komen. Ervaringen van deskundigen en de werkwijze positieve gezondheid zijn belangrijke onderdelen van dit proces.

Wordt vervolgd!
De drie projecten worden uitgewerkt in afzonderlijke werkgroepen. De processen en resultaten hiervan worden gemonitord door het Platform GGZ Noord-Limburg. Op de platformbijeenkomst van het Platform GGZ op 13 december worden de opzet en start daarvan besproken. Robuust zal in haar functie van aanjager en initiator van het Platform de werkgroepen ondersteunen en u uiteraard informeren over de opbrengst daarvan.

Voor meer informatie over de opzet en uitvoering van het traject van knelpunten naar werkdoelen kunt u contact opnemen met Roland Reisch.

Publicatiedatum: 21 december 2017
Categorie: GGZ
Terug