Menu
Het LOQS krijgt een vervolg

Het LOQS krijgt een vervolg

In november heeft ZonMw een subsidie toegekend, waardoor het Limburgse programma voor de geboortezorg een doorstart krijgt vanaf 2017. Robuust is wederom gevraagd om het programmamanagement in te zetten. Vanaf januari 2018 leest u op www.rosrobuust.nl wat de inhoud van dit programma zal zijn en welke vorderingen er gemaakt worden.

LOQS staat voor het Limburg Obstetric Quality System. Het programma is in 2013 opgestart door het Verloskundig Consortium Limburg, een samenwerkingsverband van vrijwel alle verloskundige hulpverleners in de Provincie Limburg. Met het LOQS willen zij de verloskundige zorg in Limburg innoveren en verbeteren. Het eerste LOQS-programma leverde mooie resultaten op, waaronder 17 zorgpaden, een predictiemodel voor zwangerschapshypertensie en zwangerschapsdiabetes, een transmuraal elektronisch Moeder en Kind Dossier in vergaande staat van ontwikkeling en kwaliteitsmonitoring. Een uitgebreide terugblik op dit programma vindt u hier.

Publicatiedatum: 5 december 2017
Categorie: Geboortezorg, Proeftuinen
Terug