Menu
'Ik zoek altijd verbanden en ben op zoek naar kansen in samenwerking'

'Ik zoek altijd verbanden en ben op zoek naar kansen in samenwerking'

Marcel de Groot, programmadirecteur 1e lijn ZZG zorggroep

“Als ik aan innoveren denk, denk ik vooral aan nieuwe manieren van samenwerken. Onze ogen en oren openhouden en over domeinen en lijnen heen zoeken naar oplossingen om het voor de inwoners beter te maken. Door die samenwerking zie je elkaars meerwaarde en ervaar je waar partijen elkaar kunnen aanvullen.

De huisarts kent mensen vooral vanuit de spreekkamer – de  medische invalshoek – en is hiervoor eindverantwoordelijk. Tegelijkertijd groeit steeds meer het besef hoe belangrijk het is om breder naar de patiënt te kijken, onder andere naar de welzijnscomponent. Ook het overleg met de wijkverpleegkundige en gezondheidsmakelaar van de GGD dragen structureel bij aan het preventief voorkomen van risicovolle situaties. De ouderenmonitor en wijkanalyses laten bijvoorbeeld zien waar al die partijen op kunnen inspelen. Door nauwer samen te werken kunnen juist al die partijen in hun kracht komen te staan.

Als programmadirecteur 1e lijn is innoveren onderdeel van mijn dagelijkse werkzaamheden. Ik zoek altijd de verbanden en ben op zoek naar kansen in samenwerking. Wat daarbij belangrijk is, is dat we goed luisteren naar wat onze klanten precies vragen. Wat is hun levensverhaal? Wat hebben zij nodig? En hoe kunnen wij als organisaties daar zo goed mogelijk gezamenlijk op inspelen?

Prachtige initiatieven

Ons complexe werkveld brengt grote vraagstukken mee, die vragen om goede samenwerking. Mensen worden steeds ouder, krijgen daardoor vaak meerdere ziekten tegelijk en willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Hoe zorgen we dan voor een ondersteuningsstructuur waarbij inwoners zo lang als mogelijk hun eigen regie kunnen behouden? Je ziet hierin prachtige dingen ontstaan in en rondom de wijk met professionals en inwoners. Zodat inwoners met elkaar gaan wandelen, elkaar opzoeken als ze eenzaam zijn, elkaar weten te vinden bij rouwverweking of gesprekken voeren over het levenseinde. Initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid van nu, maar ook preventief, bijvoorbeeld aan het voorkomen van depressie.

Innoveren op wijkniveau

Ook binnen NOEL innoveren we op wijkniveau. De ‘Gezonde Wijken’ zijn daar mooie voorbeelden van. Hierin wordt in samenhang gecreëerd, zodat een inwoner optimaal geholpen kan worden. Neem het stop met roken programma. Niet alleen de huisarts, maar ook de wijkverpleegkundige, de gemeente en de lokale pers communiceren op de juiste momenten over dit initiatief. Een betekenisvolle persoonlijkheid bij de gemeente staat op het kaartje ‘Stopt u met mij mee?’ Het hele verhaal klopt; de samenhang is voelbaar. Dát is de kracht van innoveren.

Kwaliteit van leven

Een ander actueel thema is zorg dichtbij of in huis bij de patiënt, waarvoor hij normaal gesproken naar het ziekenhuis moet. Zo kan hij profiteren van steun uit zijn eigen omgeving. Binnen NOEL vinden op dit moment gesprekken plaats tussen ziekenhuizen en de eerste lijn, waarbij we onderzoeken hoe we die zorg dichtbij huis voor de patiënt kunnen organiseren. En hoe we kennis en kunde uit het ziekenhuis in de thuissituatie kunnen toepassen. De kwaliteit van leven staat daarbij voorop.

Passende techniek

Soms is daar innovatie techniek voor nodig, zoals sensoren in huis die kunnen vastleggen welke ontwikkelingen er plaatsvinden in het leven van een patiënt met beginnende dementie. Een ander voorbeeld is de slimme medicijndoos. Bij de zorggroep reden we voorheen soms vier keer per dag vijftien kilometer heen en terug naar een patiënt om medicijnen aan te reiken. Inmiddels werken we met de slimme medicijndoos, waardoor we nog maar één keer per dag die afstand af hoeven te leggen. Via deze techniek monitoren we wat er gebeurt bij de patiënt en kunnen we inspringen wanneer dat nodig is. Deze innovatie is inmiddels landelijk geaccepteerd.

De rol van Robuust

In mijn ogen heeft Robuust in deze innoverende samenwerkingen een verbindende rol. Bij NOEL zie ik Jacqueline Philipsen als de aanjager en procesbegeleider. Zij brengt de mooie ideeën van mensen bij elkaar, laat weten hoe ver het staat met ontwikkelingen, zorgt ervoor dat afspraken worden nagekomen. In de hectiek van de dag houdt zij ons wakker en up to date. Daarnaast brengt ze enorm veel kennis mee. Uit eigen ervaring, maar ook vanuit Robuust en vanuit de andere regio’s waardoor wij geïnspireerd raken."

Publicatiedatum: 17 juli 2017
Terug