Menu
Nieuwe bestuurder Stichting Kernkracht

Nieuwe bestuurder Stichting Kernkracht

Robuust programmamanager Pepijn van den Beemt is benoemd tot de nieuwe bestuurder van Stichting Kernkracht. Hij heeft als rol om de stichting te stimuleren en op kritische wijze toezicht te houden. Daarnaast denkt hij na over en stuurt op een gezonde toekomst van de organisatie. Eerder al was hij betrokken als extern adviseur.

Stichting Kernkracht is een regionale belangenorganisatie in Midden-Holland voor cliënten en hun familie in de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke opvang. Zij richten zich zowel op collectieve belangenbehartiging als op individuele cliëntondersteuning. “De stichting zit in mijn hart”, vertelt Pepijn. “Ongeveer zeventig ervaringsdeskundigen en dertien medewerkers vormen de kern van deze sociale onderneming. Ze gaat uit van de kracht van mensen, eigen regie en onderzoekt wat mensen echt nodig hebben, Vanuit die invalshoek – die linkt met positieve gezondheid – maakt de stichting het verschil.”

Landelijke ontwikkelingen

Pepijn is jarenlang actief geweest in de GGZ en houdt zich ook binnen Robuust bezig met dit thema. “Daarbij probeer ik altijd te denken vanuit de cliënt, vanuit zijn eigen regie en datgene dat hij nodig heeft. Er heerst een taboe rondom GGZ die steeds meer wordt doorbroken. Ook de inzet en waardering van ervaringsdeskundigen binnen de geestelijke gezondheidszorg wordt landelijk steeds serieuzer genomen. Ontwikkelingen die ik toejuich en waaraan ik waar mogelijk mijn steentje wil bijdragen.”

Optimale kruisbestuiving

Pepijn combineert zijn werk bij Robuust met zijn nieuwe functie bij Stichting Kernkracht. “Mijn kennis van en netwerk in de eerste lijn kan ik inzetten bij Stichting Kernkracht. Ook neem ik mijn ervaringen mee vanuit diverse programma’s waar we als Robuust het programmamanagement voor verrichten en waarbij we ook uitgaan van de kracht van inwoners. Andersom geldt natuurlijk hetzelfde. Stichting Kernkracht laat zien hoe de zorg betaalbaar kan blijven, terwijl deze kwalitatief alleen maar beter wordt. Hoe we de kracht van mensen optimaal kunnen benutten. Het geeft ook voor Robuust een kijkje in een nieuw soort businessmodel, waarvan ik geloof dat dit de nieuwe toekomst zal zijn.”

Publicatiedatum: 23 augustus 2017
Categorie: Robuust
Terug