Menu
Positieve Gezondheid in de Limburgse praktijk

Positieve Gezondheid in de Limburgse praktijk

Kennis maken, kennis delen en kennis bundelen. Vanuit die gedachte kwamen op 26 januari de GGD, Machteld Huber van het Institute of Positive Health (IPH), ZonMw en de Zuid-Limburgse Proeftuinen MijnZorg, Anders Beter en Blauwe Zorg bij elkaar. Een ontmoeting om elkaar beter te leren kennen en te bezien wat ze voor elkaar kunnen betekenen met het oog op Positieve Gezondheid. Een onderwerp dat hoog op agenda staat in de provincie Limburg.

Limburg heeft Positieve Gezondheid omarmd en wil dit in de hele provincie in de praktijk brengen. Het gedachtegoed van Positieve Gezondheid leent zich namelijk heel goed voor vraagstukken op de Limburgse sociale agenda, zoals vergrijzing en achterstand op het gebied van onderwijs, werk en gezondheid. Door het gedachtengoed van Positieve Gezondheid te koppelen aan de Zuid-Limburgse proeftuinen hoopt de provincie Limburg te inspireren en te verbinden. Met als doel burgers te motiveren om met Positieve Gezondheid aan de slag te gaan.

 Wat is Positieve Gezondheid ook alweer?
Positieve gezondheid benadert gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. Oftewel: het gaat niet om beperkingen door ziekte, maar om de mogelijkheden in je ‘zijn’.  

Inzoomen op successen en failures
In de Limburgse proeftuinen lopen diverse projecten met het oog op Positieve Gezondheid. Enkele voorbeelden zijn het uitvoeren van het patiëntgerichte gesprek, het zorgpad ‘Gezond bewegen bij artrose’ in de Westelijke Mijnstreek en de PlusPraktijken in Oostelijk Zuid Limburg, die gericht zijn op PatientEmpowerment. Tijdens de bijeenkomst werd niet alleen op deze succesvolle projecten ingezoomd, maar ook op de lessen die mislukkingen met zich meebrengen. Het buzzwoord van de middag was dan ook brilliant failure om de kracht van fouten maken te onderstrepen en hier lering uit te trekken.

Robuust gaat - als organisator van deze dag - samen met GGD en IPH een vervolgbijeenkomst vormgeven. Want over één ding waren alle deelnemers het eens: de kennis die ieder in huis heeft, is zó waardevol dat deze gedeeld moet worden.

Publicatiedatum: 7 februari 2017
Categorie: Positieve Gezondheid
Terug