Menu
Robuuster Riky de Veth verbonden aan lectoraat Avans Hogeschool

Robuuster Riky de Veth verbonden aan lectoraat Avans Hogeschool

Sinds deze zomer is Robuust - in de persoon van Riky de Veth - aangesloten bij het lectoraat Digitalisering en Veiligheid van de Avans Hogeschool. Een waardevolle verbinding, zowel voor Robuust als voor Avans. Riky: “De leerkring vond in Robuust de juiste partij die voorbeelden uit het werkveld kan aandragen. Onderwerpen waaarmee studenten aan de slag kunnen. Het onderzoek dat zij daarop doen, is vervolgens weer heel waardevol voor de projecten binnen de programma’s van Robuust.”

Het doel van het lectoraat is verschillende domeinen met elkaar verbinden, zodat er nieuwe kennis ontstaat. Riky: Met Robuust hebben we natuurlijk heel goed zicht op de eerstelijnszorg en op de thema’s ‘de reis van de patiënt’ en ‘e-health’. Daarmee kan ik het lectoraat inzichten bieden over hoe je als professional de digitale wereld instapt. Én waar de vraagstukken liggen op het gebied van digitalisering en veiligheid.”

Kennis uit de praktijk en het netwerk
Riky: “De kennis die Avans zoekt, ligt voor Robuust binnen handbereik. Want binnen onze programma’s zijn er genoeg voorbeelden. Daarnaast haal ik persoonlijk veel kennis op uit mijn netwerk. Zo voer ik een briefwisseling met IT’er Frank om inzichten uit te wisselen vanuit elkaars werkveld, en ben ik actief binnen de Special Interest Groep. Ook de vraagstukken die ik daar signaleer, neem ik mee naar het lectoraat.”

Onderzoek binnen fysiotherapie en oncologie
Riky: “Het zou mooi zijn als ik dit jaar twee praktijkvoorbeelden kan koppelen aan Avans, zodat deze opgepakt kunnen worden door student-onderzoekers. Deze twee onderwerpen liggen op het vlak van oncologie en fysiotherapie. Ik wil de studenten graag laten zien welke knelpunten patiënten en zorgverleners daar ervaren.”

“Voor de fysiotherapeuten wil ik laten onderzoeken hoe patiëntgegevens veilig gedeeld kunnen worden binnen de eerste, tweede en derde lijn. Ook binnen oncologie gaat het vraagstuk over samenwerking. De vraag is hoe de eerste en tweede lijn beter kunnen samenwerken als het gaat om patiënten met kanker. Niet alleen ziekenhuizen en huisartsen, maar ook paramedici. In de praktijk moet de patiënt nu vaak bij elke professional telkens opnieuw zijn verhaal doen. In mijn ideale wereld ligt dit verhaal gewoon vast en is het inzichtelijk voor elke betrokkene. Dat scheelt veel tijd en frustratie en bovendien ziet dan niemand iets over het hoofd. Ik zou het heel mooi vinden als de studenten van Avans binnen deze projecten de reis van de patiënt gaan volgen.”

“Met deze samenwerking stapt Robuust in een compleet nieuwe wereld. Toch voelt het heel vertrouwd, omdat we in feite hetzelfde nastreven als Avans Hogeschool. Namelijk de wens om te leren en kennis te delen. Want zo ontstaat nieuwe kennis, waarmee we de gezondheidszorg verder helpen.”

Bekijk het filmpje voor meer informatie over het lectoraat en de rol van Riky:

Publicatiedatum: 18 oktober 2017
Categorie: eHealth
Terug