Menu
Samenwerken aan eigenaarschap vanuit de bedoeling

Samenwerken aan eigenaarschap vanuit de bedoeling

Waarom doe ik wat ik doe? Draagt dat wat ik doe bij aan goede zorg en een gezondere samenleving? Wat heeft de patiënt of burger er zelf aan? Vanuit deze vragen streeft Regio Nijmegen op één lijn (NOEL) integrale zorg na. Aan het woord zijn netwerkpartner Gerard Molleman en programmamanager Jacqueline Philipsen. “NOEL heeft de afgelopen jaren een mooie groei doorgemaakt”, begint Molleman.

“De samenwerking is gestart vanuit de huisarts en wijkverpleging en is inmiddels uitgebreid met welzijn en publieke gezondheid. Vraagstukken worden vanuit het perspectief van de eerste en nulde lijn gezamenlijk bekeken. Ik kijk daarbij specifiek vanuit de bril van preventie en publieke gezondheid en leg de link met het publieke domein. Samen met Robuust zijn we erin geslaagd om de vorm en inhoud van NOEL te concretiseren. Programmamanagement ervaar ik daarbij als buitengewoon zinvol. Robuust slaagt erin om partijen met elkaar te verbinden, te inspireren en te stimuleren tot nieuwe samenwerkingen op basis van persoonlijkheid en vertrouwen. Niet altijd een gemakkelijke opdracht, omdat de veranderingen in de gezondheidszorg ook interne organisatieontwikkelingen teweegbrengen.”

Veranderingen in de gezondheidszorg brengen ook interne organisatieontwikkelingen teweeg. Dat maakt het niet altijd eenvoudig.

Samen vormgeven aan integrale zorg in de wijken
“Als partner binnen een netwerk is het buitengewoon waardevol om naast eigen belangen, ook de gezamenlijke belangen in ogenschouw te nemen. Denk daarbij aan thema’s als ouderenzorg en substitutie. Zo denk ik dat het niet zinvol is als ziekenhuizen zelf de wijken ingaan. Een intensieve samenwerking met de eerstelijnszorg biedt meer en betere oplossingen en mogelijkheden. Ook zorg en welzijn kunnen beter op elkaar aansluiten. Binnen NOEL willen we de samenwerking in de regio aanjagen, zodat we met elkaar kunnen werken aan het vormgeven van integrale zorg. We hebben al mooie stappen gemaakt, maar we staan nog aan het begin. Het is mooi om hier deelgenoot van te zijn.”

Zoektocht naar persoonlijke en maatschappelijke meerwaarde
Jacqueline: “Via uitwisselingsbijeenkomsten delen we met elkaar wat er in verschillende wijken in de regio Nijmegen gebeurt rondom geïntegreerde samenwerking en de verbinding tussen preventie, welzijn en zorg. Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld een uitwisselingsbijeenkomst georganiseerd, waarbij werken vanuit de bedoeling centraal stond. Waarom doe ik wat ik doe? Draagt dat wat ik doe bij aan goede zorg en een gezondere samenleving? Wat heeft de patiënt of inwoner er zelf aan? En wat betekent dat wat ik doe voor mijzelf als professional? Een zoektocht naar persoonlijke en maatschappelijke meerwaarde. Het gaat om de vragen van de patiënt of inwoner en onze eigen passie.”

Het is zaak om de balans te vinden tussen de aandacht voor mensen, structuren en systemen waarop je een programma bouwt.

Aandacht voor eigenaarschap en bezieling
“Het realiseren van doelen binnen een programma hangt in sterke mate af van het gedrag van mensen en hun bereidheid en vermogen het anders te gaan doen dan voorheen. Ik vind het dan ook mijn rol om als programmamanager de aandacht te leggen op eigenaarschap en de bezieling bij de betrokkenen. Naarmate er meer organisaties betrokken zijn, luistert het realiseren van een goede samenwerking nauwer. Dan is het van belang om een goede balans te vinden tussen de aandacht voor mensen, structuren en systemen waarop je een programma bouwt.

Willen we met elkaar veranderingen in gang zetten, dan moeten we terugkeren naar de kern van ons denken en handelen. En vragen beantwoorden als ‘waarom doe ik wat ik doe’ en ‘waar wil ik naar toe’. In de waan van de dag hierbij stilstaan en dit beschouwen, is niet iets wat je dagelijks doet. Dat moet je inplannen binnen een programma. Dat vind ik ook een meerwaarde om in te brengen als programmamanager.”

Publicatiedatum: 22 maart 2017
Categorie: Proeftuinen
Terug