Menu
Samenwerking zorgverzekeraars en gemeenten in kaart gebracht

Samenwerking zorgverzekeraars en gemeenten in kaart gebracht

Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid voor zorg in de wijk, voor jeugdzorg en voor de uitvoering van de Wmo. Daarom zoeken gemeenten steeds meer de samenwerking met zorgverzekeraars. Alleen de wijze waarop dit gebeurt, is per gemeente en per zorgverzekeraar verschillend.

Input voor gesprek
Het ministerie van VWS, VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en ZN (Zorgverzekeraars Nederland) wilden graag een overzicht hebben van de verschillende manieren van samenwerking. Ze hebben Andersson Elffers Felix gevraagd dit in kaart te brengen. En dat is letterlijk zo uitgevoerd. De verschillende facetten van samenwerking zijn steeds op een overzichtskaart van Nederland gevisualiseerd.

De informatie is gebundeld in een uitgebreid document van 100 pagina’s. Het is een werkdocument en de overzichtskaarten worden nadrukkelijk bestempeld als gespreksdocumenten. Ze bieden veel inzicht in de bestaande samenwerking tussen een gemeente en een verzekeraar en vormen daarmee een goed hulpmiddel in het gesprek tussen deze partijen.

Interessant voor zorgverleners en adviseurs
De kaarten bieden ook inzicht in de stand van zaken voor alle partijen die op enige manier betrokken zijn bij de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars. Dus ook interessant voor alle eerstelijnszorgverleners en adviseurs. Zo is er bijvoorbeeld een duidelijk overzicht van de Wmo-regio’s en een heldere overzichtskaart van de kernwerkgebieden van de verzekeraars.

Meer informatie: website VNG

Publicatiedatum: 13 november 2017
Terug