Menu
Welke bron zet u in voor uw analyse?

Welke bron zet u in voor uw analyse?

Sinds we ons bij Robuust richten op het initiëren, organiseren en leiden van gezondheidsprogramma’s, hebben we ook onze analyses hierop afgestemd. We voeren nu vooral nog analyses uit binnen onze 10 gezondheidsprogramma’s en overkoepelende thema’s. Hierbij maken we - behalve van de ROS-Wijkscan - gebruik van bronnen zoals de Gezondheidsmonitors van de GGD, WaarStaatjeGemeente.nl, Vektis gegevens, VolksgezondheidenZorg.info, lokale monitors en overige bronnen, afhankelijk van de vragen die centraal staan.

Eén van toepassingen waarvoor we de monitors inzetten, zijn regioverkenningen. Hierbij verkennen we een regio op aanknopingspunten voor het starten van programma’s of projecten als opmaat tot een gezondheidsprogramma. Naast een analyse van samenwerkingskansen verzamelen we cijfers over de gezondheid van de populatie, kwaliteit van zorg en kosten (volgens Triple Aim). En we kijken welke specifieke kenmerken en mogelijke knelpunten in een gebied spelen, die aanknopingspunten kunnen vormen voor samenwerking. Bij deze verkenning betrekken we vaak de samenwerkingspartners uit betreffende regio.

Behalve voor regioverkenningen kunt u de analyses uitvoeren voor:
- Risico-inventarisatie.
- Analyse gericht op specifieke thema’s of doelgroepen.
- Doelgroepen, bijvoorbeeld kwetsbare ouderen.
- Aandoeningen, zoals hartfalen, depressie.
- Thema’s, waaronder GGZ en zelfredzaamheid.
- Gebiedsanalyse/wijkprofiel, bijvoorbeeld gericht op een specifieke 
   wijk of (groep) gemeente(n).

De ROS-Wijkscan: vernieuwde applicatie 
Voor de bovenstaande toepassingen kan de ROS-wijkscan een belangrijke tool zijn. De applicatie waarin deze ontsloten wordt, is afgelopen voorjaar vernieuwd. Alle gegevens zijn naar de nieuwe versie overgeheveld, waardoor we nog meer mogelijkheden hebben om cijfers op verschillende manieren inzichtelijk te maken.

Ook VAAM-cijfers beschikbaar in ROS-Wijkscan
Binnen de ROS-Wijkscan zijn ook cijfers uit de Vraag Aanbod Analyse Monitor, afgekort VAAM, beschikbaar. Deze toont de geschatte vraag naar huisartsenzorg tot op postcodeniveau. De vraag wordt berekend op basis van de lokale bevolkingssamenstelling en diverse beïnvloedende factoren. Het CBB (Coöperatieve Basiszorg in de Buurt, bestaande uit diverse ROS’en) ontsluit in samenwerking met het NIVEL de VAAM sinds begin 2017 in het openbare gedeelte van de ROS-Wijkscan. Hier is een dashboard met gegevens en een voorbeeldrapportage te zien. Maar u kunt als gebruiker ook direct in de database uw eigen cijfers opzoeken en weergaves samenstellen.

Afgelopen voorjaar is een groot gedeelte van de subsidie van de VAAM gestopt. Daarmee is ook een deel van de dataverzameling komen te vervallen. De VAAM bevat nu vooral nog cijfers over huisartsenzorg (cijfers paramedische zorg zijn vervallen), bijvoorbeeld over het aantal huisartsencontacten, contacten met ziektecluster of voor chronische aandoeningen, de aard van bezoeken aan de huisartsenpost en farmaceutische of psychosociale zorg.

De VAAM-cijfers kun je vinden in het onderdeel VAAM van de ROS-Wijkscan.
1. Ga naar: https://www.roswijkscan.nl
2. Klik rechtsonder op de box met: VAAM
Publicatiedatum: 25 september 2017
Categorie: Populatiemanagement
Terug