Menu
Workshop patiëntreis Regiotour Zuidwest-Nederland

Workshop patiëntreis Regiotour Zuidwest-Nederland

Welke reis maakt een oudere patiënt in het landschap van zorg en welzijn en wat vraagt dat van een zorgverlener? Die vraag stond centraal tijdens de workshop ‘De reis van de patiënt’ die kennismanager Franca van Rosmalen op 17 mei verzorgde tijdens de regiotour ‘Wonen, zorg en welzijn in een vitaliserende omgeving.’

“Hoe ervaart een patiënt zijn bewandelde weg in de gezondheidszorg; van eerste verschijnselen tot na de diagnose? Door die vraag centraal te stellen en daarop te acteren, kunnen we als professionals veel meer doen voor de patiënt. Want los van de diagnose, is de reis er naartoe en daarna voor een groot deel bepalend hoe een patiënt zich voelt”, legt Franca uit. Denk daarbij aan onrust en machteloosheid die in veel gevallen door informatieverschaffing en betere aansluiting van het aanbod op de vraag kan worden weggenomen.”

Over de regiotour

In de workshop gaat zij in op deze reis en wat dit vraagt van professionals in de eerste lijn, het ziekenhuis en bij gemeenten. De workshop maakt onderdeel uit van de regiotour ‘Wonen, zorg en welzijn in een vitaliserende omgeving’, die weer voortkomt uit het nationale congres ‘Een nieuwe generatie ouderenzorg’. De tour is mede geïnitieerd door GENERO (het Netwerk Ouderenzorg Zuidwest-Nederland), waar Robuust netwerkpartner van is, en het consortium Beter Oud, waarbij Robuust via het ROS-netwerk participeert.

Fotoimpressie:


IMG-20170517-WA0001_1495174320338.jpgDagvoorzitter Robbert Huijsman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG-20170517-WA0002_1495174320264.jpg Martine van Hoeksloot, spreker namens 'mijnkwaliteitvanleven.nl'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG-20170517-WA0003_1495174320158.jpgAnnie Bink en Marieke Sneep, deelnemers aan het onderwijsprogramma 'Golden Oldies' van Avans Hogeschool. Binnen dit programma worden vooroordelen over en weer weggenomen door ouderen in de klas te plaatsen. Centraal staat ontmoeting en oprechte nieuwsgierigheid.

 

 

 

 

 

Publicatiedatum: 19 mei 2017
Categorie: Persoonsgerichte zorg, Robuust
Terug