Menu
Zeelandscan: in één oogopslag cijfers over leefbaarheid en gezondheid

Zeelandscan: in één oogopslag cijfers over leefbaarheid en gezondheid

Robuust, GGD Zeeland en ZB|Planbureau werkten de afgelopen twee jaar hard samen aan de opzet van de ZeelandScan, waarin cijfers over leefbaarheid en gezondheid integraal beschikbaar zijn. Eind vorig jaar werd de eerste versie gelanceerd, toegankelijk voor inwoners, zorgorganisaties, gemeenten en provincie. Inmiddels is de Zeelandscan alweer een half jaar in gebruik en heeft het flink aan populariteit gewonnen.

Gemeenten en provincie geven aan dat zij de ZeelandScan onder andere gebruikt hebben voor ‘beleidsontwikkeling en presentaties voor de Raad’, ‘ter voorbereiding van themabijeenkomsten met burgers' en ‘om jeugdgezondheidscijfers’ inzichtelijk te maken. Omroep Zeeland heeft cijfers uit de ZeelandScan al verschillende malen gebruikt en aangehaald in haar artikelen.

Overlap monitors en decentralisatie sociale domein
De Zeelandscan is het resultaat van een zoektocht van alle betrokken partijen hoe binnen Zeeland de monitorfuncties beter gestroomlijnd kunnen worden. En hoe deze beter afgestemd kunnen worden op de gewijzigde informatiebehoefte van gemeenten over jeugdhulp, participatie en maatschappelijke ondersteuning als gevolg van de decentralisatie van het sociale domein.

De Zeeuwse overheden gaven Robuust, GGD Zeeland en ZB|Planbureau de opdracht om de beschikbare gegevens over inwoners nog meer en nog beter met elkaar te verbinden in één database. Als bouwstenen voor een goed onderbouwd, integraal beleid van gemeenten, provincie en hun lokale samenwerkingspartners, zoals zorgorganisaties en inwoners.

Health Determinants Model en positieve gezondheid
In een brainstormsessie met gemeenten zijn uitgangspunten voor de ZeelandScan (o.a. positieve gezondheid) geformuleerd en werden verschillende modellen bekeken. Als basis voor de ZeelandScan werd het Health Determinants Model gekozen, aangezien deze het duidelijkste de beïnvloedende factoren voor zelf/samenredzaamheid, leefbaarheid en gezondheid van de inwoner laat zien.

zeelandscan2.png

Ontsluiting en visualisatie cijfers
Op basis hiervan werd de ‘ZeelandScan boom’ opgesteld, waarbij maatschappelijke resultaten geformuleerd werden voor de terreinen bevolking, gedrag en gezondheid, sociale omgeving & participatie, leef- en werkomgeving en ondersteuning, welzijn & zorg. Door Robuust, GGD Zeeland en ZB|Planbureau werden aan ieder terrein  indicatoren verbonden.

Op basis van deze indicatoren werden cijfers verzameld en samengevoegd uit de databases van Robuust, GGD Zeeland en ZB|Planbureau. Aangezien de cijfers uit de drie databases allemaal in een andere indeling beschikbaar waren, moesten deze op het laagste niveau omgerekend worden naar de ‘CBS Wijkindeling’ om ze op wijkniveau zichtbaar te maken. De belangrijkste cijfers werden gevisualiseerd op dashboards in plaatjes en infografics, om deze toegankelijker en in één oogopslag begrijpelijk te maken voor gebruikers van de ZeelandScan.

Samenwerking en bijdrage Robuust
Tijdens de ontwikkeling van de ZeelandScan werd menig discussie gevoerd, maar vulden Robuust, GGD Zeeland en ZB|Planbureau elkaar goed aan in hun onderlinge samenwerking en de beschikbare expertise:
 • leefbaarheid (ZB), preventie (GGD) en zorg (Robuust)
 • accent epidemiologische kennis (GGD/ZB) en accent praktijkgerichte 
 • communicatieplan (Robuust)
De bijdrage van Annet Joustra - kennismanager bij Robuust - bestond vooral uit het:
 • het helpen verhelderen van de uitgangspunten/doelen voor de  ZeelandScan
 • samen verwerven van draagvlak en financiën van gemeenten en provincie
 • aanreiken en toelichten van het (aangepaste) Health Determinants Model
 • meedenken over de vertaling van model naar indicatoren
 • mede verzamelen, omrekenen en verwerken van cijfers in één database
 • mede visualiseren van de cijfers in infografics en dashbords
 • mede verzorgen van instructiebijeenkomsten
 • bijdragen aan communicatie over de ZeelandScan

 

zeelandscan4.jpg

Publicatiedatum: 25 september 2017
Terug