Menu
Bevorderen inzet ervaringsdeskundigheid

Bevorderen inzet ervaringsdeskundigheid

Steeds vaker krijgt het inzetten van eigen ervaringen een plaats in het herstelproces van patiënten. Hulpverleners benutten naast verworven kennis en methodieken in toenemende mate hun eigen ervaringen. Daarnaast zijn voor diverse organisaties ervaringsdeskundigen onderdeel geworden van het herstelproces van patiënten / cliënten, met name in de GGZ en het sociale domein. De praktijk laat zien dat door inzet van ervaringsdeskundigheid er vaak nieuwe informatie naar boven komt en er nieuwe inzichten ontstaan bij patiënten.

Samenwerking Stichting Hersteltalent
Per 1 juni 2018 is Robuust een samenwerking aangegaan met Stichting Hersteltalent. Stichting Hersteltalent zet zich in voor de verbetering van de positie van mensen die niet als vanzelfsprekend hun weg vinden in de maatschappij. Zij hebben hierbij speciale aandacht voor mensen met (ernstige) psychische en/of chronische lichamelijke aandoeningen. Mensen die vaak een grote diversiteit aan zorg nodig hebben. Deskundige inzet van ervaringskennis voor deze mensen is een belangrijk onderdeel van de aanpak van Stichting Hersteltalent.

Robuust gaat samen met Stichting Hersteltalent aan de slag om de rol van ervaringsdeskundige in de (gezondheids)zorg in de regio Walcheren (Zeeland) te versterken. Daarnaast worden kennis en ervaringen gedeeld, zodat meerdere regio’s gebruik kunnen maken van de resultaten die in Walcheren worden geboekt door inzet van ervaringsdeskundigheid.

In de zorg- en welzijnssector werken steeds meer ervaringsdeskundigen. In de GGZ werken de meeste ‘beroeps-ervaringsdeskundigen’. Sinds 2016 zijn ook enkele opleidingen (MBO en HBO) erkend door het ministerie van VWS. Door een GGZ-beroepsgroep zijn verschillende profielen beschreven van ervaringsdeskundigheid, tevens is er een vakvereniging voor ervaringsdeskundigen.
Publicatiedatum: 9 juli 2018
Categorie: GGZ, Robuust
Terug