Menu
Inzicht in regionaal capaciteitsvraagstuk huisartsenzorg

Inzicht in regionaal capaciteitsvraagstuk huisartsenzorg

De continuïteit van huisartsenzorg staat als gevolg van demografische ontwikkelingen, complexe(re) zorgvragen, ervaren werkdruk, arbeidsmarkttekorten en beleidskeuzes in steeds meer regio’s onder druk. Individueel is het voor een huisarts nauwelijks mogelijk om invloed uit te oefenen op de beschikbaarheid van voldoende en gekwalificeerde professionals in de toekomst. Robuust zet op dit moment de eerste stappen in de ontwikkeling van een regionale capaciteitsmonitor.

Een monitor die inzicht geeft in het capaciteitsvraagstuk binnen de regionale huisartsenzorg en hiermee een startpunt is voor de dialoog over kwalitatieve huisartsenzorg nu en in de toekomst. Robuust zocht hiervoor de samenwerking op met SSFH (Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg) en Transvorm (regionaal samenwerkingsverband werkgevers zorg & welzijn) die vanwege hun regionale aanpak voor arbeidsmarkttekorten ook inzicht willen in de (stage)capaciteit binnen de huisartsenzorg.

Inzicht in acht pilotregio’s 
Als eerste stap wordt deze zomer de aansluiting tussen de zorgvraag van patiënten en inzet van verschillende professionals werkzaam in huisartsenzorg in beeld gebracht. Op verzoek van Robuust, SSFH en Transvorm doet NIVEL vanaf juni 2018 uitvraag bij huisartspraktijken, zorggroepen en huisartsenposten. Het onderzoek wordt uitgevoerd in een achttal pilotregio’s: Zuidoost Brabant, West-Brabant, Midden-Brabant, Noordoost-Brabant, Rotterdam, Groot Amsterdam, Zaanstreek Waterland en Zeeland. Prismant bevraagt diverse onderwijsinstellingen over de stagecapaciteit binnen de sector.

Ontwikkeling capaciteitsmonitor op maat
In het najaar wordt een rapportage per pilotregio uitgebracht waarna Robuust samen met de regionale arbeidsmarktorganisaties en de eerstelijnsorganisaties in gesprek gaat over de resultaten. De rapportage is input voor het ontwikkelen van een specifieke capaciteitsmonitor van, voor en door de regio. Deze capaciteitsmonitor is een hulpmiddel om knelpunten te identificeren en regionaal te zoeken naar passende oplossingsrichtingen voor de toekomst zoals taakdifferentiatie, e-health of opleidings/stagemogelijkheden. Bij positieve ervaringen in de pilotregio’s wordt onderzocht op welke wijze deze regionale data jaarlijks en structureel kunnen worden verzameld voor alle regio’s en vertaald naar regionale capaciteitsmonitors op maat. 

CZ en VGZ ondersteunen de ontwikkeling van een regionale capaciteitsmonitor door toekenning van VEZN (Versterking Eerstelijnszorg Nederland) subsidie voor de pilot ‘inzicht in capaciteit’.

Publicatiedatum: 8 juli 2018
Categorie: Data en monitoring, eHealth, Gebiedsgericht werken, Organisatie en infrastructuur, Persoonsgerichte zorg
Terug