Menu
Knelpunten capaciteit huisartsenzorg in beeld

Knelpunten capaciteit huisartsenzorg in beeld

Nivel en Prismant voerden deze zomer een onderzoek uit onder huisartsenpraktijken, zorggroepen, huisartsenposten en het onderwijs. Zij vertaalden hun bevindingen naar factsheets per regio en deze zijn nu beschikbaar. De factsheets geven onder andere inzicht in de veranderende zorgvraag van patiënten, de ontwikkeling van vraag en aanbod van professionals werkzaam in het huisartsenteam, beschikbaarheid van en behoefte aan stageplaatsen én de knelpunten die zich (gaan) voordoen.

SSFH, Transvorm en Robuust gaven opdracht voor het onderzoek in acht arbeidsmarktregio’s: Zuidoost-Brabant, West-Brabant, Midden-Brabant, Noordoost-Brabant, Rotterdam Rijnmond, Groot Amsterdam, Zaanstreek Waterland en Zeeland. De factsheets zijn bedoeld als startpunt om met de regionale huisartsenpraktijken, gezondheidscentra, zorggroepen, huisartsenposten, LHV kring, regionale ondersteuningsstructuren, regionale werkgeversorganisatie, zorgverzekeraars, gemeenten en onderwijs in gesprek te gaan over de regionale capaciteit en arbeidsmarkt huisartsenzorg en knelpunten op te lossen met een gezamenlijke aanpak.

Opvallende resultaten

  • De prognose voor de meeste regio’s laat zien dat er een (groot) tekort aan huisartsen en doktersassistenten gaat ontstaan. 
  • In de meeste regio’s is het aantal beschikbare stageplaatsen groter dan de vraag. Toch ervaart het onderwijs een tekort.
  • In diverse regio’s heeft meer dan 40% van de huisartsenpraktijken de afgelopen jaren een wachtlijst voor nieuwe patiënten gehad of nog steeds.
  • In veel regio’s worden door huisartsenpraktijken zelf oplossingen bedacht om huisartsenzorg toekomstbestendig te maken. Het toepassen van e-health en het in kaart brengen van de vervangingsvraag blijft achter. 
  • De huidige ervaren werkdruk onder met name huisartsen en doktersassistenten is hoog.

Samen in gesprek
De komende periode initieert Robuust regionale gesprekken met stakeholders over de uitkomsten uit de factsheets. Daarnaast zetten we ons in om relevante data op regionaal niveau structureel beschikbaar te krijgen. Benieuwd naar de factsheets? Klik hier!

CZ en VGZ ondersteunen de ontwikkeling van een regionale capaciteitsmonitor door toekenning van VEZN (Versterking Eerstelijnszorg Nederland) subsidie voor de pilot ‘inzicht in capaciteit’.

Publicatiedatum: 22 november 2018
Categorie: Data en monitoring, Organisatie en infrastructuur, Populatiemanagement, Robuust
Terug