Menu
Nieuw: de Leergeschiedenis Groot denken, klein beginnen van Proeftuin Ruwaard

Nieuw: de Leergeschiedenis Groot denken, klein beginnen van Proeftuin Ruwaard

Een overzicht van de successen en lessen


“Wat zorgt er nu voor dat wijkbewoners, professionals, managers en bestuurders er in de wijk Ruwaard samen in slagen de gewenste verandering in gang te zetten? Welke leidende principes zorgen er in de Proeftuin Ruwaard voor, dat er doorontwikkeling is op de reeds ingeslagen wegen en nieuwe ontwikkelingen ontstaan? En wanneer gaan dingen stroef, of zelfs niet goed? Hoe komt dat dan en hoe gaan we daar mee om? En hoe kunnen we eenzelfde beweging in gang zetten in andere wijken van Oss, of op andere plekken in Nederland? Met deze vragen in ons achterhoofd hebben we de in 2017 geleerde lessen verwoord in zogenoemde ontwerpprincipes. Deze zijn samengebracht in de Leergeschiedenis 2017: Groot denken, klein beginnen.”

De ambitie van de Proeftuin Ruwaard
Ruwaard is een vitale wijk waar wijkbewoners tegen lagere kosten een betere (positieve) gezondheid ervaren. Met deze droom gingen diverse partijen in de wijk Ruwaard (gemeente Oss) een vernieuwende samenwerking aan binnen de Proeftuin Ruwaard. De aanpak wordt door betrokkenen als succesvol ervaren. Ook extern krijgt de proeftuin steeds meer aandacht. Zo staan we als goed voorbeeld benoemd in het landelijke actieplan ‘(Ont)Regel de zorg’ van het ministerie van VWS.

Het bereiken van de doelen vraagt bij wijkbewoners, professionals, management, bestuurders en financiers om een gedragsverandering: ‘anders te denken, doen en organiseren’ binnen en tussen deelnemende organisaties en in samenspraak met wijkbewoners. Dit betekent nieuwe werkwijzen, structuren en cultuur in het sociale domein.

Actie-leren leidt tot gewenste veranderingen
Gekozen is voor actie-leren via casuïstiek om te komen tot de gewenste veranderingen. In bijeenkomsten en leersessies hebben de partijen in Proeftuin Ruwaard expliciet stilgestaan bij het leerproces.
Ieder jaar blikken ze terug op de geleerde lessen van het gehele voorgaande jaar, zodat ze de ontwikkeling op langere termijn kunnen overzien en benoemen. Dit is de leergeschiedenis van de Proeftuin Ruwaard. Juist dit gezamenlijke leren leidt tot een verdieping en verandering in het denken, doen en organiseren.

Voor meer informatie over de leersessies en -geschiedenis verwijzen we naar de website van de Proeftuin Ruwaard.

Publicatiedatum: 14 juni 2018
Categorie: Inwonerparticipatie, Populatiemanagement, Proeftuinen, Programmamanagement, Robuust
Terug