Menu
Regioverkenning Zuidoost-Brabant: kwalitatieve data als basis

Regioverkenning Zuidoost-Brabant: kwalitatieve data als basis

Wat zegt iemand nu daadwerkelijk en wat juist niet? Met wie wil iemand wel of niet samenwerken? Welke subjectiviteit, welke historie, welke drive hebben mensen? Zo maar een aantal vragen bij kwalitatief onderzoek. Echter, in de praktijk blijkt dat onderzoek en monitoring zich veelal richten op kwantitatieve data. Die zijn meetbaar en we kunnen er voorspellingen over doen. “Laten we het belang van kwalitatief onderzoek niet onderschatten”, betoogt programmamanager Esther Bulkens die voor een kwalitatieve regioverkenning in regio Zuidoost-Brabant dook.

93 koppen koffie, met 62 verschillende mensen, uit 42 uiteenlopende organisaties, binnen 21 gemeenten. Van zorggroepen tot zorgverzekeraar, van ziekenhuizen, gemeenten, welzijn, coöperaties, thuiszorg, opleiding expertisecentra, GGZ, paramedici, e-health deskundigen tot inwoners. In 2017 voerde Esther een kwalitatieve regioverkenning uit in Zuidoost-Brabant. Een gebied met ruim 750.000 inwoners. Het doel van het onderzoek was om een overzicht te krijgen van regionale samenwerkingsvraagstukken, kansen en initiatieven in Zuidoost-Brabant. En welke onverwachte verbindingen er kunnen worden gelegd. Wat houdt zo’n kwalitatief onderzoek in en wat levert het de regio uiteindelijk op? Een gesprek met Esther.

Robuust als linking pin

“Als Robuust laten we met zo’n regioverkenning zien dat we echt een linking pin kunnen zijn in een regio. We hebben brede kennis van de regio, investeren in het vergaren van nieuwe informatie en delen die uitkomsten in het werkveld”, vertelt Esther. “Dat wordt door veel mensen in de regio ook zo ervaren: ze zien voor ons een kans om slimme verbindingen en relaties te leggen, best practices te delen en te bekijken hoe bestaande initiatieven aan elkaar kunnen worden verbonden.”

Gemene delers

En in de regio zijn nog veel meer gemene delers te herkennen. “Mij werd bijvoorbeeld duidelijk dat veel partijen behoefte hebben aan verbreding op het gebied van e-health”, gaat Esther verder. “Ook zijn veel mensen het met elkaar eens dat substitutie geen doel op zich moet zijn. En de ‘sociale huisarts’ als generalist in de eerste lijn en informele zorg wordt vaak als verbindingskans gezien.” Kortom: als gesprekspartner hoor je ontzettend veel in korte tijd, vanuit diverse invalshoeken. Hoe interpreteer je al die informatie? “Wat mij hielp was een gedegen onderzoeksmethode. Alle gespreksverslagen werkte ik uit en analyseerde ik op basis van verschillende factoren. Bijvoorbeeld op onderwerp, maar ook op kansen en wat nog wordt gemist.”

“In ieder gesprek vroeg ik met welke mensen en partijen ik vooral óók moest gaan praten. Dat geeft onverwachte verbindingen. Met name mijn gesprekken bij kennisinstituten als Summa College, Fontys en de Technische Universiteit Eindhoven gaven weer eens aan hoeveel kansen er voor het grijpen liggen om samen het werkveld anders en beter te organiseren. Hun deuren staan wagenwijd open voor samenwerking.”

Waardevolle kennis borgen én delen

“We hebben een schat aan waardevolle informatie opgehaald”, legt Esther uit. Een uitgelezen kans om iets met die kennis te doen; om die informatie te borgen en te delen. “En om iets terug te geven aan de regio, aan alle mensen die hebben geïnvesteerd in een gesprek. Tegelijkertijd laten we anderen zo zien wat voor mooie dingen de regio doet, hoe zij hiernaar kijkt en wat voor kansen dat biedt.” En dus bundelden we de belangrijke data in een overzichtelijke factsheet. Esther: “Een resultaat waarop ik trots ben en waarmee tegelijkertijd een einde komt aan mijn opdracht bij Robuust. Met veel plezier dook ik in het Zuidoost-Brabantse landschap, legde ik contacten, onverwachte verbindingen en vergaarde ik kennis. Informatie die van meerwaarde kan zijn, deel ik zoveel mogelijk in dit document.”

Wilt u samen met andere partijen een nieuwe samenwerking aangaan die past binnen de programmatische aanpak van Robuust? Neem dan gerust contact met ons op!

Download de factsheet

Publicatiedatum: 16 februari 2018
Categorie: Data en monitoring, Onverwachte verbindingen, Populatiemanagement, Programmamanagement
Terug