Menu
Samen gezonde keuzes maken

Samen gezonde keuzes maken

Een tijd geleden hoorde ik ’s morgens bij het wakker worden het nieuwsbericht dat door de files vorig jaar het bedrijfsleven een schade van 1,3 miljard heeft geleden. Meteen schoot door mijn hoofd: “Waarom alleen de financiële consequenties benoemen? Waarom kiest iemand voor deze insteek? Wat vinden wij nu echt belangrijk? Want wat doen deze files bijvoorbeeld met de extra CO2 uitstoot, met de gezondheid van mensen die in de file staan, met de omzet van de tankstations langs deze trajecten, met de gezondheid van de mensen die langs deze wegen wonen en de natuur er omheen?” Direct moest ik denken aan de keuzes die het Zorgnetwerk Regio Roermond moet gaan maken in 2019. Want welke keuze je ook maakt, er zijn altijd voor- en tegenstanders en andere keuzes die je had kunnen maken… 

Samen voor meer eigen regie
Het Zorgnetwerk Regio Roermond heet vanaf 1 januari ‘Samen Gezond in regio Roermond’. Een naam die goed aansluit bij de ambitie van het netwerk om een beweging in gang te zetten om samen met inwoners en professionals te werken aan meer eigen regie over je eigen gezondheid samen met je omgeving. Als ‘Samen Gezond’ hebben we het afgelopen jaar veel tijd geïnvesteerd om te achterhalen op welke terreinen we verwachten dat we de meeste gezondheidswinst voor de regio kunnen boeken. We maakten een regioanalyse en voerden een verdiepende kostenanalyse uit. We spraken met inwoners en deskundigen over gezondheidsbehoeften bij het ouder worden. Want als netwerk kozen we ervoor om primair te starten voor de groep ouderen (65+) in de wijken Maasniel, Asenray, Leeuwen en Tegelarijeveld. Ook organiseerden we bijeenkomsten met bestuurders, professionals en inwoners om deze resultaten te delen en samen na te denken over vervolgstappen. En we deden alvast ervaring op met enkele experimenten rondom valpreventie.

Een verschil maken in 2019
Alle informatie en ervaringen hebben inmiddels geleid tot een ambitie en doelen voor het 1ste gezondheidsprogramma: Samen Gezond ouder worden.  En nu gaan we de volgende stap zetten… We gaan keuzes maken! Kiezen we voor het verbeteren van de gezondheid van individuele inwoners, voor een betere leefomgeving, voor een nog hogere kwaliteit van zorg of voor de betere beheersbaarheid van de kosten? Natuurlijk willen we dat allemaal bereiken, daar zal vrijwel niemand het mee oneens zijn. Maar kan het ook allemaal tegelijkertijd? En als je moet kiezen? Waar begin je dan? Op basis van alles wat we in 2018 gehoord en geleerd hebben heeft het programmateam samen met de werkgroep populatie-analyse vorige week een eerste richting bepaald. We willen gaan werken aan meer ontmoeting in de wijk door het ondersteunen van activiteiten in de wijken. Daarnaast willen we van start met een andere benadering van inwoners door professionals en door elkaar. Het voeren van gesprekken over wat je wil, wat je kan, wat je daarvoor nodig hebt en wat je zelf te bieden hebt. We willen een lokaal netwerk vormen waarin het sociaal-, zorg- en medisch domein samen komen. Een netwerk waarin duidelijk is wie we waarvoor kunnen benaderen en in welke situatie. Ambitieuze keuzes waar ongetwijfeld nog veel over gesproken gaat worden, maar die naar onze mening een verschil gaan maken in 2019! 

Publicatiedatum: 24 december 2018
Categorie: Inwonerparticipatie, Ouderenzorg, Preventie
Terug