Menu
Samen-leven in een gezonde regio

Samen-leven in een gezonde regio

De regio Weert telt reeds vele sterke initiatieven om de gezondheid van inwoners te verbeteren. Vanuit diverse sectoren wordt hieraan in verschillende combinaties samengewerkt door inwoners en professionals. Om de gezondheidsbeleving van inwoners van de regio Weert structureel te verbeteren én vorm te geven aan een duurzaam zorgstelsel voor de toekomst ondertekenden op 14 juni negen partners een gezamenlijke gezondheidsambitie. Niet eerder deelden zo’n grote diversiteit aan sectoren gelijktijdig de intentie tot een regionale aanpak voor gezondheidsbevordering.

Land van Horne, Meditta, SJG Weert, Vincent van Gogh, Gemeente Weert, Burgerkracht, Wonen Limburg, Punt Welzijn én CZ formuleerden de afgelopen periode een gezamenlijke programma-opdracht. Met als missie: Wij verbeteren, vanuit de gedachte van positieve gezondheid, de gezondheidsbeleving van de inwoners van de regio Weert door integraal (wonen, welzijn en zorg) te werken en daarmee een kwalitatief hoogwaardige en duurzaam betaalbare gezondheidszorg te bevorderen. De negen partners willen daarbij voortdurend de verbinding zoeken met andere partners. Natuurlijk met inwoners, maar ook met andere organisaties en het bedrijfsleven. Ze worden daarbij begeleid door Robuust.

Ouderen langer gezond thuis
Uit een eerste regioverkenning blijkt dat er ten opzichte van het landelijk gemiddelde een sterkere vergrijzing is in de regio Weert. Er zijn meer ouderen van 65 tot 75 én meer 75+ers, ook maken in de regio Weert inwoners meer dan gemiddeld gebruik van de bestaande zorg. Op basis van deze cijfers én omdat de partners verwachten dat juist voor de groep ‘(toekomstige) ouderen’ samenwerking een grote toegevoegde waarde heeft is besloten te starten met deze groep. De partners zien het als belangrijkste uitdaging dat ‘(toekomstige) ouderen’ langer gezond thuis blijven wonen en daarbij zelf de regie voeren over benodigde zorg én het medisch dossier.

Nieuwe manier van organiseren
In Nederland streven we naar een optimale gezondheid van inwoners en willen we de kwaliteit van leven zo lang mogelijk zo hoog mogelijk houden. Tegelijkertijd is het belangrijk om de kosten beheersbaar te houden, zodat de benodigde zorg ook in de toekomst mogelijk blijft. Uitgangspunt daarbij is dat er wordt gekeken naar wat de inwoner zelf wil, kan en daarbij nodig heeft. Deze andere kijk op gezond leven, vraagt om een nieuwe manier van organiseren. Bijvoorbeeld door partijen die nog niet eerder met elkaar hebben samengewerkt en door een sterkere samenwerking met de inwoner. Met het ondertekenen van de programma-opdracht door de negen partners spreken zij uit deze nieuwe manier van organiseren in de regio Weert voortvarend op te gaan pakken.

Publicatiedatum: 18 juni 2018
Categorie: Positieve Gezondheid, Programmamanagement
Terug