Menu
Startschot voor een positief gezond Munstergeleen

Startschot voor een positief gezond Munstergeleen

Begin dit jaar was Munstergeleen in de Westelijke Mijnstreek het podium voor ‘Preventie in de buurt’. Een regionale bijeenkomst die landelijk wordt ondersteund door RIVM en NHG. De focus ligt op het ondersteunen van professionals uit de publieke gezondheid en de huisartsenpraktijk bij hun rol in de samenwerking met collega’s uit andere domeinen. De inzichten die zijn opgedaan tijdens bijeenkomst geven een goed beeld van de mogelijkheden voor een Positief Gezond Munstergeleen. Een beweging die huisartsenpraktijk Hartje Dorp, welzijnsinstelling PIW, gemeente Sittard-Geleen, GGD ZL, Anders Beter, CZ, Robuust en het actiecentrum positieve gezondheid in gang willen zetten.

Met de bijeenkomst beleefde Munstergeleen een provinciale primeur: het was de eerste keer dat het landelijke initiatief in Limburg plaatsvond. Deze primeur was te danken aan Huisartsenpraktijk Hartje Dorp die de bijeenkomst initieerde. De praktijk koppelt hun daadkracht aan een bijzonder ambitieuze aanpak om de wijk positief gezonder te maken: het pakt de handschoen op om mensen actief te verbinden in de wijk en meer te zijn dan een huisartsenpraktijk alleen. Zo biedt de nieuwe locatie van de praktijk plaats aan andere partijen, kan een groepje jongeren er terecht om te boksen en start de praktijk een dorpsgaard. Een activiteit gericht op sociale verbinding én gezonde voeding, die inmiddels financieel draagvlak heeft gekregen van CZ , de gemeente Sittard-Geleen, de Rabobank WM en de FSI.

De resultaten  van deze bijeenkomst
Om nog meer initiatieven uit te rollen in de wijk, werden tijdens ‘Preventie in de buurt’ contacten gelegd en inzichten verzameld over de grootste uitdagingen. Er ontstond een gedeeld beeld over de gezondheidssituatie in de wijk, dankzij onder andere de inbreng van de gezondheidsmonitor van de GGD ZL en de inzichten van de aanwezigen. Tijdens de bijeenkomst zochten ze elkaar op om te kijken wat ze voor de inwoners kunnen betekenen.
Met als directe opbrengst een sociale kaart en concrete afspraken tussen professionals in de wijk. Daarnaast zijn er ook thema’s benoemd die leidend kunnen zijn in de wijkaanpak, waaronder voeding en afvallen, voorkomend van eenzaamheid en een gezondere leefstijl bij zowel jongeren als ouderen.

Wordt vervolgd …
De bijeenkomst krijgt een vervolg vanuit de partijen die de bijeenkomst in gang hebben gezet. Duidelijk is dat we eerst willen kijken hoe de inwoners naar positieve gezondheid kijken en actief betrokken kunnen worden bij de plannen. Op de website gezondmunstergeleen.nl lees je de mooie ontwikkelingen en plannen in de wijk vanuit de praktijk! 

De bijeenkomst is geïnitieerd vanuit Huisartsenpraktijk Hartje Dorp en samen met Anders Beter, CZ, PIW (welzijnsinstelling), Gemeente Sittard-Geleen, GGD ZL en Robuust tot stand gekomen. Bij de bijeenkomst waren ook Zuyderland Thuiszorg, fysiotherapie, KBO (ouderenvereniging), Centrum voor jeugd en gezin WM, het wijkplatform, een de ketenzorg dementie aanwezig. Samen vormen zij een netwerk van professionals en vrijwilligers in de wijk.

Het project Preventie in de Buurt (2014-2018) van RIVM Centrum Gezond Leven (CGL) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) ondersteunt - samen met andere landelijke organisaties (LHV, Ineen, Pharos, GGD-GHOR, Trimbos Instituut) en regionale partners (zoals ROS’en, GGD’en en zorggroepen) - professionals bij deze samenwerking.

Publicatiedatum: 2 mei 2018
Categorie: Gebiedsgericht werken, Inwonerparticipatie, Onverwachte verbindingen, Preventie
Terug