Menu
Substitutie is meer dan verschuiven van financiën en contractering

Substitutie is meer dan verschuiven van financiën en contractering

Een blog van Robuuster Sandra de Loos...

Tijdens mijn dagelijkse ochtendrondje Twitter zag ik een vorige week een interessant ‘gesprek’ tussen Wim Schellekens en Ab Klink over het nieuwsbericht dat het Beatrix ziekenhuis een omzetdaling van 8,3% heeft gerealiseerd door substitutie van zorg uit het ziekenhuis naar de eerstelijnszorg, of te wel huisartsenzorg. De pilot is succesvol en het aantal deelnemende huisartsenpraktijken wordt de komende periode verhoogd van 7 naar 11. Een mooi resultaat!

Schellekens vraagt zich af hoe het toch komt dat dit mooie resultaat zo weinig navolging heeft, waarom gebeurt dit nog niet op meer plekken in ons land, wat helpt de implementatie van dit soort voorbeelden in andere gebieden. Klink antwoord daarop: ‘via contractering et cetera. Dat werkt ook het beste’.

Maar daarmee is de vraag van Schellekens maar voor een deel beantwoord. Het klopt inderdaad dat de contractering en de (mogelijk veranderende) financiële stromen één aspect zijn van het succes van deze omzetdaling. Substitutie is echter veel meer dan het verschuiven van financiën en contractering.

Met alleen een puur technische verschuiving komen we er niet
Substitutie vraagt namelijk om samenwerking en samenwerking is een veranderkundig proces/vraagstuk dat zich deels laat leiden door euro’s, maar ook en vooral laat leiden door de mensen die de samenwerking vorm geven. Deze ‘zachte’ kant van samenwerking vraagt nogal wat van iedere betrokkene, vooral vertrouwen in elkaar en in het proces. Een gedeelde en gedragen ambitie van alle betrokken partijen én de medewerkers is een voorbeeld van zo’n ‘zacht’ aspect. Samen de schouders er onder, waarbij regelgeving en financiën een prikkel kunnen zijn en tevens randvoorwaardelijk. Zonder de intrinsieke wil en een gezamenlijke ambitie komen we er niet; dan wordt het puur een technische verschuiving waarbij het gevaar bestaat dat er op kwaliteit wordt ingeleverd: het zogenaamde ‘over de schutting gooien’.

Samenwerking is een veranderkundig proces
Dat onderdeel van het antwoord wordt vaak onderbelicht en niet benoemd, ik hoop dat het hoort bij de ‘etcetera’ van Klink. Het is een veranderkundig proces waar we bij Robuust voortdurend aan werken met en in regionale samenwerkingsverbanden in Zuid-Nederland. We zien dat dit net zo belangrijk is als het inrichten van de financiële randvoorwaarden. Het vertrouwen in elkaar dat de zorg geleverd wordt volgens de standaarden en richtlijnen die we met elkaar hebben afgesproken, dat de substitutie echt gaat over laag-complexe zorg die niet thuis hoort in het ziekenhuis, dat de eerstelijnszorg goed ingericht wordt om deze extra zorg te kunnen leveren en het besef dat door de toenemende zorgvraag het zorgproces echt anders ingericht moet worden.
Dit zijn ook aspecten die bijdragen aan het succes van de substitutie in het Beatrix ziekenhuis en geven vooral antwoord op het ‘wat doe je dan’ en ‘hoe doe je dat’? Boeiende vragen met antwoorden die we samen in zo’n proces onderzoeken en uitvoeren.

De rode draad? De vragen zijn vaak hetzelfde, de antwoorden zijn in nuances verschillend, omdat samenwerking mensenwerk is en ook echt doorleefd moet worden voordat de gevraagde verandering beklijft!

P.S.: tijdens de International Conference Integrated Care 2018 laten we onder andere zien wat de belangrijkste do’s en don’ts zijn voor deze regionale samenwerkingsverbanden, met als voorbeeld Proeftuin Ruwaard.

Tweets:
Wim Schellekens (@Wim_Schellekens) heeft getweet om 7:38 a.m. on wo, mei 16, 2018: Ja, zo zou implementatie van nieuwe kennis en brede verspreiding van best practices in ons zorgstelsel moeten werken, inderdaad.
Waarom zie ik er dan zo weinig van? (Serieuze vraag, Ab) 
https://t.co/XnlyqSsK5Z
https://twitter.com/Wim_Schellekens/status/996625898756562944?s=09

Ab Klink (@KlinkAb) heeft getweet om 7:45 a.m. on wo, mei 16, 2018:
Er komt toch meer en meer naar buiten. Soms is ingetogenheid met aandacht vragen ook goed.
https://t.co/vhVxKwPu15
https://twitter.com/KlinkAb/status/996627750659162112?s=09
Publicatiedatum: 22 mei 2018
Categorie: Substitutie
Terug